Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ragıp Karadayı Yazıları

Yazi Tarih Hit
"Öfkeli insan hikmet ehli olamaz Çelebi’m!" 2019-03-11 255
Doğan Bey, yavaş yavaş kendine geliyordu... 2019-03-09 144
Babasının insanlık anlayışına pek kahırlanmıştı Maria... 2019-03-07 129
Maria, o gecenin bütün dehşetini bir daha yaşadı 2019-03-06 115
"Kripto’nun katili olan o canavar burada hapsediliyor Prensesim" 2019-03-05 102
"Paşa kızı Gülşah’ı da Atmaca’ya verecekler!" 2019-03-04 128
“Tam yaşanılacak yer! Lakin Gülşah’ı eksik!” 2019-03-03 98
Can havliyle ayağa kalktı boğazını kontrol etti!.. 2019-03-02 102
Büyücü korkuyla geriledi bir şey diyecekti diyemedi 2019-03-01 89
"Yanına alacağın adamları seç ve düş yola yiğidim…" 2019-02-28 90
Yağız at, bir şey ister gibi acıyla kişnedi!.. 2019-02-27 110
İç âlemindeki fırtınaları dinleye dinleye odasına doğru yürüdü... 2019-02-26 97
Üç genç kız şaşkınlıkla birbirlerine bakıştılar!.. 2019-02-25 86
"Yapma Gülşah! Şakanın sırası mı şimdi!.." 2019-02-24 88
Kendini Beyazıd Paşa’nın kapısının önünde buldu... 2019-02-23 106
Hiddetinden burun kanatları kalkıp, iniyordu Kâbus'un... 2019-02-22 147
Doğan Bey’in emrini yerine getirecekti... 2019-02-21 113
"Bu dünya, Doğan Bey'e dar olacak demiştim!.." 2019-02-20 101
“İşte bu hesapta yoktu" diyerek kılıcını çekti!.. 2019-02-19 122
Kripto, süslü eteklerini toplayarak içeri girdi... 2019-02-14 128
Köşkün arka kapısından sessizce çıktı Gülşah!.. 2019-02-07 169
Gururla yürüyen Kripto'nun keyfine diyecek yoktu artık 2019-02-05 142
Merhamet nedir bilmeyen Kızıl İvan çetesi!.. 2019-01-30 222
"Dur yiğidim, nereye gidiyorsun? Buralar hep eşkıya yatağı!.." 2019-01-29 149
“Benim yaralarımı deşme be yiğit delikanlı!..” 2019-01-28 152
Mağara girişinde Üryan Eşkıya’nın sesi duyuldu! 2019-01-27 148
Bu cuma, iğne atsan yere düşmezdi... 2019-01-26 159
Yıldırım Han, tebdil-i kıyafetle Emir Sultan Dergâhındaydı! 2019-01-24 177
"Siz muhterem ricalimin sadakati beni rahatlatıyor" 2019-01-23 147
Yarısı olmayan adam - Yılbaşı Çavuş 2019-01-22 236
"Hiddetlenmeyin beyzadem Gülşah senin olacak…" 2019-01-21 140
Keşiş Dağı'nın kayalıklarında yaşayan büyücüye gittiler!.. 2019-01-20 132
Yanı başındaki ağaçların arasında bir hışırtı oldu! 2019-01-19 160
Şakalaşmanın hedefinde her nedense hep Gülşah vardı! 2019-01-18 187
“Mazlumlar da zalimler kadar cesur olmalı!" 2019-01-17 180
"Benim ne kadar zalim olduğumu bilemezsin!" 2019-01-16 152
Hiç yenilgi görmemiş adam hâlâ şoktaydı!.. 2019-01-15 176
Avının üzerine atlayan bir arslan gibi uçtu... 2019-01-14 162
“Bir kasırga gibi esti yiğit Doğan’ım...” 2019-01-13 162
Atı, arkadaşı, can yoldaşı onun her şeyiydi... 2019-01-12 171
Sarıkız’ın kalbi duracak gibi oldu, elleri terledi... 2019-01-11 178
"Belki bir soğuk ayran içersin diye düşündüm!" 2019-01-10 201
Bu evde her şey hoşgörü ve sevgi üzerine kurulmuştu... 2019-01-09 202
"Bu cahil insanlar bizim kıymetimizi bilemezler!" 2019-01-08 191
Aşır’ın açıklamalarından cesaret almıştı Erkara!.. 2019-01-07 164
"Kara kalpli edepsizlerin elebaşını bulup getiresin" 2019-01-02 205
Sabaha kadar gözlerine bir türlü hükmedemedi... 2019-01-01 212
"Ulucami'nin vaaz kürsüsünü ona nasıl müsaade ettim ben!" 2018-12-31 191
"Kızım, Gülşah’ım hâlâ uyumadın mı sen?.." 2018-12-30 173
“Sakın yalnız başına bir yerlere gitme Sultan'ım” 2018-12-29 200
"Dış düşmanlar belli, biz içimizdekileri halledelim!" 2018-12-28 195
"Vazife sana verilecek ey bahtiyar kuş!.." 2018-12-27 191
Gözlerini, boynu bükük Süleyman Çelebi’ye dikti 2018-12-26 174
Akıllı, adil ve cesur bir "serdengeçti” lazımdı!.. 2018-12-25 178
"Osmanlı Devleti bugün derin yaralar almıştır!.." 2018-12-24 170
"Yalnızca Osmanlının değil dünyanın nizamını bozduk!" 2018-12-21 192
Planları tutmuş, başarıyla hedeflerine ulaşıyorlardı! 2018-12-20 172
Her ihtimal düşünülmüş, tedbirleri de alınmıştı... 2018-12-19 180
Giden her akıncının ailesi endişelenirdi!.. 2018-12-18 188
Doğan Bey, attan inmiş ve refikasını bekliyordu 2018-12-17 168
İhtiyar Hurufi, çok müthiş rol yapıyordu! 2018-12-16 143
"Haydi yiğidim yolun açık olsun..." 2018-12-15 223
“Padişahımızdan kötü bir haber mi getirdi yoksa?” 2018-12-14 152
Erkara, Sultan'ın yanında çok edepli görünüyordu!.. 2018-12-13 164
“Efendim bu iki mısrada derin manalar gizlidir!" 2018-12-12 176
Doğan’ın peşinden sevgi ve hasretle baktı... 2018-12-11 167
"Dünyayı düzelteceğini mi zannediyorsun kuzum?.." 2018-12-10 164
"Sence, Doğan bu cesareti nereden alıyor Beyim?" 2018-12-09 178
"Beş bin koyunum ve yüzlerce çalışanım var" 2018-12-08 207
"Şu gelen Doğan Bey değil mi kızlar?.." 2018-12-07 209
Üç kafadar arkadaş iz peşindeydiler!.. 2018-12-06 185
"Siz sadrazam olmaya layıksınız yiğidim!.." 2018-12-05 195
"Dertleşecek birisini beklerken tam zamanında geldin..." 2018-12-04 164
Doğan, amcasının işaret ettiği yere doğru gitti 2018-12-03 155
"Büyük insanlar böyle düşünür Sultanım..." 2018-12-02 161
Üç ahbap birbirine baktı yalnız gözleri konuşuyordu 2018-11-30 184
"Yıldırım Han’ın adamları köşe bucak suçlu arıyor" 2018-11-29 174
Acaba Gülşah ne yapıyordu şimdi? 2018-11-28 198
"Daha uyanık ve dikkatli olmamız gerekmektedir!" 2018-11-27 209
"Düşmanlarımız, devamlı taktik değiştiriyor Sultanım" 2018-11-26 213
“Herhâlde Beyazıd Han buraya oturacak...” 2018-11-26 227
Sanki kalbi duracaktı dizlerinin feri kesildi... 2018-11-24 210
Kaç gündür keyfi yerinde değildi Doğan Bey’in... 2018-11-23 226
Kızıl Köşk’te hareketli bir sabah yaşanmaktaydı... 2018-11-22 245
Gördüğü rüyanın tesirinden hâlâ kurtulamamıştı!.. 2018-11-21 247
Kızlar, doru atının üzerinde Doğan’ın geldiğini gördüler!.. 2018-11-20 280
Dünyada bunlar kadar saf bir millet var mıydı? 2018-11-17 266
Kapının açılmasıyla sustular. Gelen, Doğan Bey'di... 2018-11-16 267
"Buyur bey, bugün neşeli gördüm sizi" 2018-11-15 258
Çocuklardan bazıları kocaman kara bir köpeği seviyordu... 2018-11-14 224
"Yiğidin gizlisi saklısı olmaz, mert ol, mert!" 2018-11-13 221
Kafadar kızların keyfine diyecek yoktu bugün... 2018-11-12 274
İhtiyar Hurufi, daha fazla konuşamadı... 2018-11-12 225
"Mazide kalan şeyler benim çektiklerim..." 2018-11-10 227
Erkara, şiddetli bir baş ağrısıyla uyandı 2018-11-08 259
"Cengâver bir babanın oğluna da bu yakışır..." 2018-11-07 251
"Sezgilerimize göre hareket etmek uygun olmaz!.." 2018-11-06 261
Sadaka 2018-11-05 305
Bildiğini okumaya devam ediyordu Erkara... 2018-11-05 214
Erkara, boş köşedeki sedire hışımla ilişti!.. 2018-11-04 232
Gözleri karardı! Bu gelen Yıldırım Han mıydı?.. 2018-11-03 268
"Buyurunuz efendim! Yeşil Bursa sizi bekliyor..." 2018-11-02 295
Kızıl Köşk’e geldiklerini o zaman fark ettiler!.. 2018-10-31 248
Cemaat birbirine bakındı öyle birini tanımıyorlardı! 2018-10-30 230
Kızıl saçlarını sarsan bir hıçkırıkla ağlıyordu 2018-10-29 276
"Benim şiirimi de dinleyin bakalım nasıl olmuş?.." 2018-10-27 278
"Sabah oldu, sırma saçlım selvi boylum" 2018-10-25 267
Sabaha kadar gözlerini kapayamadı Gülşah... 2018-10-24 254
Gülşah kızarır gibi oldu ve boğazı düğümlendi… 2018-10-23 241
Nice delikanlılar onunla evlenmek istiyordu... 2018-10-22 242
"Çekirge Ali gelmeden etten biraz yemeliyim!" 2018-10-20 286
Nar gibi kızarmış et, iştah kabartıyordu... 2018-10-19 251
"Payitaht, böyle âlim görmemiştir, diyeceğiz" 2018-10-18 245
"Ona, Keşiş Dağı eteğindeki Kızıl Köşk’ü hazırladım" 2018-10-17 265
“Sen eski bir tekfurun torunusun utan, utan!" 2018-10-16 319
Yüzünü buruşturarak derviş kıyafetlerini giydi!.. 2018-10-15 291
Bir derviş kıyafetiyle gün doğusuna yürü! 2018-10-13 287
Tuhaf ihtiyar, bir gölge gibi Kripto’ya yaklaştı! 2018-10-12 304
''Hayretten aptallaştım... Dilim tutuldu...'' 2018-10-11 310
"Bana güvendiğiniz için size teşekkür ederim" 2018-10-10 308
Korktuğunu ve titremesini gizlemeye çalıştı!.. 2018-10-09 284
İlk defa böyle itibarlı bir vazife alacaktı... 2018-10-08 284
"Misafirimizi fazla yormadan bekletmeden götürün..." 2018-10-08 288
Askerler saygıyla çekilerek beklemeye başladılar... 2018-10-08 288
Soğuk havada buz kesen soğuk hayaller 2018-10-01 403
Ebu-l Kilab / Köpekler babası 2018-09-28 332
Can-ı gönülden istemek 2018-07-14 1461
Bir "kitap" ebedi kurtuluş demek 2018-06-12 982
İki âşığın hikmetli hikâyesi 2018-04-09 957
Meğer Ecdat ne büyükmüş 2018-04-06 861
Aişe Jakal 2018-03-08 1193
Düzgün Hoca 2-Adam olsaydın dövmezdin 2018-02-20 851
Düzgün Hoca 2018-02-05 1055
Takkeci İbrahim efendi 2018-01-17 954
Küçük rüya, büyük mânâ 2017-11-24 1152
Hayatın mânâ kazansın 2017-11-16 1100
Çok bilen 2017-11-15 821
Eden, kendine eder 2017-08-02 1311
KAYBOLAN ya da MANA DEĞİŞTİREN KIYMETLERİMİZ 2017-07-15 1127
Sıddık Baba 2016-12-16 2072
Baba olmak böyle bir şey 2016-09-19 2545
10'lar ve bizler 2016-07-26 1624
9 yüz liralık telefon 2016-06-16 1791
8 Tahtakurusu 2016-05-24 1894
7 gün, 1 hafta 2016-04-16 1571
5 Kandil 2016-04-02 1479
4 x 4 2016-03-15 1813
3 günlük ömür 2016-03-03 1429
İki şeyin hesabı bir küfe ve bir ip 2016-02-01 1835
Ermeni ailesi 2015-01-06 3509
Ermeni ailesi 2015-01-01 2922
İhlâslı Gençliğim 2014-08-01 3455
Başını Açmayan Talebem 2014-02-26 4617
Beğenip/Beğenmediklerimiz ve bir sinopsis 2014-01-05 3175
Yanlış yere bilet alma 2013-12-26 2522
Samim Utkun’un feryadı 2013-12-17 2745
Korkudan dilim tutuldu 2013-12-10 2405
Para koparmak için tuzak 2013-12-03 2451
Çobanvezir 2013-11-26 2504
Müthiş rüya 2013-11-19 2648
Dişlerini ve yumruklarını sıkmış üzerime geliyordu 2013-11-12 2313
Filmlerin yankıları 2013-11-04 3011
Dikiz aynasına bakılarak yol alınmaz! 2013-10-28 2423
Sakın filmlerden ismini sildirme 2013-10-21 3001
Korkunç gece 2013-10-08 2786
Bir komünist 2013-10-01 3369
Miami mi? 2013-09-27 2986
Yılmaz Zafer'in hediyesi 2013-09-21 2338
Arz edilmek üzere yazdıklarım 2013-09-21 2844
İlk filmimize, ilk tepki 2013-09-21 2741
Yeşilçam dedikleri 2013-09-21 2563
Hizmette sinir ve sınır yoktur 2013-09-21 2802
Enver Abim'e 2013-09-21 2528
Şart mı? 2013-09-21 2083
Acayip hırsız 2013-09-21 2901
Oylarımız size 2013-09-21 2574
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 2 2013-09-21 2479
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 1 2013-09-21 2378
Ebru Destan’ın yaptığı 2013-09-21 2495
Hain miyim? 2013-09-21 5021
Kızgın matbaacı 2013-09-21 2517
Yeşilçam’ın çukurları 2013-09-21 2420
Hristiyana müslüman muamelesi 2013-09-21 2495
Hatıralar-11/Elveda Dumlu 2013-09-17 3139
Hatıralar - 10 (Büyüklerimizle tanışmam) 2013-09-16 2629
Hatıralar-9/Ucuz Kahramanlık 2013-09-15 3051
Hatıralar - 8/A love story 2013-09-14 2615
Hatıralar-7/Büyük kaza ve sürpriz 2013-09-13 2704
Hatıralar-6/Yatılı okul imtihanı 2013-09-12 3234
Hatıralar-5/Az daha boğuluyordum 2013-09-11 2826
Hatıralar-4/Uzun donlular-19 mayıs hareketlerine hazırlanırken 2013-09-10 2902
Hatıralar-3/Küçük çocuk, büyük tablo 2013-09-09 2777
Hatıralar-2/Urus askerleri mi? 2013-09-07 2892
Hatıralar-1/Doğum tarihi belli olmayan adam 2013-09-06 2732
Ferdi Tayfur Petrol İstasyonu 2013-07-31 3940

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı