Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ragıp Karadayı Yazıları

Yazi Tarih Hit
"Öfkeli insan hikmet ehli olamaz Çelebi’m!" 2019-03-11 115
Doğan Bey, yavaş yavaş kendine geliyordu... 2019-03-09 78
Babasının insanlık anlayışına pek kahırlanmıştı Maria... 2019-03-07 73
Maria, o gecenin bütün dehşetini bir daha yaşadı 2019-03-06 67
"Kripto’nun katili olan o canavar burada hapsediliyor Prensesim" 2019-03-05 56
"Paşa kızı Gülşah’ı da Atmaca’ya verecekler!" 2019-03-04 80
“Tam yaşanılacak yer! Lakin Gülşah’ı eksik!” 2019-03-03 62
Can havliyle ayağa kalktı boğazını kontrol etti!.. 2019-03-02 62
Büyücü korkuyla geriledi bir şey diyecekti diyemedi 2019-03-01 53
"Yanına alacağın adamları seç ve düş yola yiğidim…" 2019-02-28 52
Yağız at, bir şey ister gibi acıyla kişnedi!.. 2019-02-27 63
İç âlemindeki fırtınaları dinleye dinleye odasına doğru yürüdü... 2019-02-26 63
Üç genç kız şaşkınlıkla birbirlerine bakıştılar!.. 2019-02-25 53
"Yapma Gülşah! Şakanın sırası mı şimdi!.." 2019-02-24 55
Kendini Beyazıd Paşa’nın kapısının önünde buldu... 2019-02-23 66
Hiddetinden burun kanatları kalkıp, iniyordu Kâbus'un... 2019-02-22 98
Doğan Bey’in emrini yerine getirecekti... 2019-02-21 57
"Bu dünya, Doğan Bey'e dar olacak demiştim!.." 2019-02-20 64
“İşte bu hesapta yoktu" diyerek kılıcını çekti!.. 2019-02-19 78
Kripto, süslü eteklerini toplayarak içeri girdi... 2019-02-14 77
Köşkün arka kapısından sessizce çıktı Gülşah!.. 2019-02-07 115
Gururla yürüyen Kripto'nun keyfine diyecek yoktu artık 2019-02-05 94
Merhamet nedir bilmeyen Kızıl İvan çetesi!.. 2019-01-30 152
"Dur yiğidim, nereye gidiyorsun? Buralar hep eşkıya yatağı!.." 2019-01-29 99
“Benim yaralarımı deşme be yiğit delikanlı!..” 2019-01-28 100
Mağara girişinde Üryan Eşkıya’nın sesi duyuldu! 2019-01-27 96
Bu cuma, iğne atsan yere düşmezdi... 2019-01-26 100
Yıldırım Han, tebdil-i kıyafetle Emir Sultan Dergâhındaydı! 2019-01-24 122
"Siz muhterem ricalimin sadakati beni rahatlatıyor" 2019-01-23 105
Yarısı olmayan adam - Yılbaşı Çavuş 2019-01-22 185
"Hiddetlenmeyin beyzadem Gülşah senin olacak…" 2019-01-21 96
Keşiş Dağı'nın kayalıklarında yaşayan büyücüye gittiler!.. 2019-01-20 89
Yanı başındaki ağaçların arasında bir hışırtı oldu! 2019-01-19 110
Şakalaşmanın hedefinde her nedense hep Gülşah vardı! 2019-01-18 135
“Mazlumlar da zalimler kadar cesur olmalı!" 2019-01-17 124
"Benim ne kadar zalim olduğumu bilemezsin!" 2019-01-16 108
Hiç yenilgi görmemiş adam hâlâ şoktaydı!.. 2019-01-15 130
Avının üzerine atlayan bir arslan gibi uçtu... 2019-01-14 119
“Bir kasırga gibi esti yiğit Doğan’ım...” 2019-01-13 113
Atı, arkadaşı, can yoldaşı onun her şeyiydi... 2019-01-12 125
Sarıkız’ın kalbi duracak gibi oldu, elleri terledi... 2019-01-11 127
"Belki bir soğuk ayran içersin diye düşündüm!" 2019-01-10 139
Bu evde her şey hoşgörü ve sevgi üzerine kurulmuştu... 2019-01-09 137
"Bu cahil insanlar bizim kıymetimizi bilemezler!" 2019-01-08 138
Aşır’ın açıklamalarından cesaret almıştı Erkara!.. 2019-01-07 109
"Kara kalpli edepsizlerin elebaşını bulup getiresin" 2019-01-02 144
Sabaha kadar gözlerine bir türlü hükmedemedi... 2019-01-01 164
"Ulucami'nin vaaz kürsüsünü ona nasıl müsaade ettim ben!" 2018-12-31 136
"Kızım, Gülşah’ım hâlâ uyumadın mı sen?.." 2018-12-30 117
“Sakın yalnız başına bir yerlere gitme Sultan'ım” 2018-12-29 149
"Dış düşmanlar belli, biz içimizdekileri halledelim!" 2018-12-28 135
"Vazife sana verilecek ey bahtiyar kuş!.." 2018-12-27 141
Gözlerini, boynu bükük Süleyman Çelebi’ye dikti 2018-12-26 123
Akıllı, adil ve cesur bir "serdengeçti” lazımdı!.. 2018-12-25 125
"Osmanlı Devleti bugün derin yaralar almıştır!.." 2018-12-24 117
"Yalnızca Osmanlının değil dünyanın nizamını bozduk!" 2018-12-21 139
Planları tutmuş, başarıyla hedeflerine ulaşıyorlardı! 2018-12-20 129
Her ihtimal düşünülmüş, tedbirleri de alınmıştı... 2018-12-19 130
Giden her akıncının ailesi endişelenirdi!.. 2018-12-18 141
Doğan Bey, attan inmiş ve refikasını bekliyordu 2018-12-17 121
İhtiyar Hurufi, çok müthiş rol yapıyordu! 2018-12-16 105
"Haydi yiğidim yolun açık olsun..." 2018-12-15 170
“Padişahımızdan kötü bir haber mi getirdi yoksa?” 2018-12-14 111
Erkara, Sultan'ın yanında çok edepli görünüyordu!.. 2018-12-13 116
“Efendim bu iki mısrada derin manalar gizlidir!" 2018-12-12 137
Doğan’ın peşinden sevgi ve hasretle baktı... 2018-12-11 128
"Dünyayı düzelteceğini mi zannediyorsun kuzum?.." 2018-12-10 122
"Sence, Doğan bu cesareti nereden alıyor Beyim?" 2018-12-09 134
"Beş bin koyunum ve yüzlerce çalışanım var" 2018-12-08 158
"Şu gelen Doğan Bey değil mi kızlar?.." 2018-12-07 155
Üç kafadar arkadaş iz peşindeydiler!.. 2018-12-06 133
"Siz sadrazam olmaya layıksınız yiğidim!.." 2018-12-05 138
"Dertleşecek birisini beklerken tam zamanında geldin..." 2018-12-04 121
Doğan, amcasının işaret ettiği yere doğru gitti 2018-12-03 122
"Büyük insanlar böyle düşünür Sultanım..." 2018-12-02 121
Üç ahbap birbirine baktı yalnız gözleri konuşuyordu 2018-11-30 140
"Yıldırım Han’ın adamları köşe bucak suçlu arıyor" 2018-11-29 130
Acaba Gülşah ne yapıyordu şimdi? 2018-11-28 157
"Daha uyanık ve dikkatli olmamız gerekmektedir!" 2018-11-27 162
"Düşmanlarımız, devamlı taktik değiştiriyor Sultanım" 2018-11-26 173
“Herhâlde Beyazıd Han buraya oturacak...” 2018-11-26 178
Sanki kalbi duracaktı dizlerinin feri kesildi... 2018-11-24 172
Kaç gündür keyfi yerinde değildi Doğan Bey’in... 2018-11-23 166
Kızıl Köşk’te hareketli bir sabah yaşanmaktaydı... 2018-11-22 194
Gördüğü rüyanın tesirinden hâlâ kurtulamamıştı!.. 2018-11-21 197
Kızlar, doru atının üzerinde Doğan’ın geldiğini gördüler!.. 2018-11-20 229
Dünyada bunlar kadar saf bir millet var mıydı? 2018-11-17 217
Kapının açılmasıyla sustular. Gelen, Doğan Bey'di... 2018-11-16 222
"Buyur bey, bugün neşeli gördüm sizi" 2018-11-15 204
Çocuklardan bazıları kocaman kara bir köpeği seviyordu... 2018-11-14 184
"Yiğidin gizlisi saklısı olmaz, mert ol, mert!" 2018-11-13 169
Kafadar kızların keyfine diyecek yoktu bugün... 2018-11-12 221
İhtiyar Hurufi, daha fazla konuşamadı... 2018-11-12 184
"Mazide kalan şeyler benim çektiklerim..." 2018-11-10 178
Erkara, şiddetli bir baş ağrısıyla uyandı 2018-11-08 209
"Cengâver bir babanın oğluna da bu yakışır..." 2018-11-07 203
"Sezgilerimize göre hareket etmek uygun olmaz!.." 2018-11-06 204
Sadaka 2018-11-05 245
Bildiğini okumaya devam ediyordu Erkara... 2018-11-05 169
Erkara, boş köşedeki sedire hışımla ilişti!.. 2018-11-04 184
Gözleri karardı! Bu gelen Yıldırım Han mıydı?.. 2018-11-03 218
"Buyurunuz efendim! Yeşil Bursa sizi bekliyor..." 2018-11-02 241
Kızıl Köşk’e geldiklerini o zaman fark ettiler!.. 2018-10-31 205
Cemaat birbirine bakındı öyle birini tanımıyorlardı! 2018-10-30 188
Kızıl saçlarını sarsan bir hıçkırıkla ağlıyordu 2018-10-29 224
"Benim şiirimi de dinleyin bakalım nasıl olmuş?.." 2018-10-27 236
"Sabah oldu, sırma saçlım selvi boylum" 2018-10-25 218
Sabaha kadar gözlerini kapayamadı Gülşah... 2018-10-24 211
Gülşah kızarır gibi oldu ve boğazı düğümlendi… 2018-10-23 203
Nice delikanlılar onunla evlenmek istiyordu... 2018-10-22 195
"Çekirge Ali gelmeden etten biraz yemeliyim!" 2018-10-20 244
Nar gibi kızarmış et, iştah kabartıyordu... 2018-10-19 209
"Payitaht, böyle âlim görmemiştir, diyeceğiz" 2018-10-18 207
"Ona, Keşiş Dağı eteğindeki Kızıl Köşk’ü hazırladım" 2018-10-17 223
“Sen eski bir tekfurun torunusun utan, utan!" 2018-10-16 268
Yüzünü buruşturarak derviş kıyafetlerini giydi!.. 2018-10-15 241
Bir derviş kıyafetiyle gün doğusuna yürü! 2018-10-13 245
Tuhaf ihtiyar, bir gölge gibi Kripto’ya yaklaştı! 2018-10-12 254
''Hayretten aptallaştım... Dilim tutuldu...'' 2018-10-11 258
"Bana güvendiğiniz için size teşekkür ederim" 2018-10-10 264
Korktuğunu ve titremesini gizlemeye çalıştı!.. 2018-10-09 238
İlk defa böyle itibarlı bir vazife alacaktı... 2018-10-08 238
"Misafirimizi fazla yormadan bekletmeden götürün..." 2018-10-08 246
Askerler saygıyla çekilerek beklemeye başladılar... 2018-10-08 241
Soğuk havada buz kesen soğuk hayaller 2018-10-01 343
Ebu-l Kilab / Köpekler babası 2018-09-28 290
Can-ı gönülden istemek 2018-07-14 1386
Bir "kitap" ebedi kurtuluş demek 2018-06-12 911
İki âşığın hikmetli hikâyesi 2018-04-09 887
Meğer Ecdat ne büyükmüş 2018-04-06 792
Aişe Jakal 2018-03-08 1120
Düzgün Hoca 2-Adam olsaydın dövmezdin 2018-02-20 783
Düzgün Hoca 2018-02-05 998
Takkeci İbrahim efendi 2018-01-17 882
Küçük rüya, büyük mânâ 2017-11-24 1070
Hayatın mânâ kazansın 2017-11-16 1024
Çok bilen 2017-11-15 755
Eden, kendine eder 2017-08-02 1252
KAYBOLAN ya da MANA DEĞİŞTİREN KIYMETLERİMİZ 2017-07-15 1081
Sıddık Baba 2016-12-16 2009
Baba olmak böyle bir şey 2016-09-19 2429
10'lar ve bizler 2016-07-26 1580
9 yüz liralık telefon 2016-06-16 1727
8 Tahtakurusu 2016-05-24 1834
7 gün, 1 hafta 2016-04-16 1517
5 Kandil 2016-04-02 1432
4 x 4 2016-03-15 1767
3 günlük ömür 2016-03-03 1387
İki şeyin hesabı bir küfe ve bir ip 2016-02-01 1789
Ermeni ailesi 2015-01-06 3456
Ermeni ailesi 2015-01-01 2866
İhlâslı Gençliğim 2014-08-01 3406
Başını Açmayan Talebem 2014-02-26 4539
Beğenip/Beğenmediklerimiz ve bir sinopsis 2014-01-05 3124
Yanlış yere bilet alma 2013-12-26 2468
Samim Utkun’un feryadı 2013-12-17 2698
Korkudan dilim tutuldu 2013-12-10 2356
Para koparmak için tuzak 2013-12-03 2408
Çobanvezir 2013-11-26 2465
Müthiş rüya 2013-11-19 2609
Dişlerini ve yumruklarını sıkmış üzerime geliyordu 2013-11-12 2269
Filmlerin yankıları 2013-11-04 2955
Dikiz aynasına bakılarak yol alınmaz! 2013-10-28 2378
Sakın filmlerden ismini sildirme 2013-10-21 2939
Korkunç gece 2013-10-08 2727
Bir komünist 2013-10-01 3325
Miami mi? 2013-09-27 2920
Yılmaz Zafer'in hediyesi 2013-09-21 2298
Arz edilmek üzere yazdıklarım 2013-09-21 2797
İlk filmimize, ilk tepki 2013-09-21 2695
Yeşilçam dedikleri 2013-09-21 2516
Hizmette sinir ve sınır yoktur 2013-09-21 2763
Enver Abim'e 2013-09-21 2489
Şart mı? 2013-09-21 2034
Acayip hırsız 2013-09-21 2823
Oylarımız size 2013-09-21 2527
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 2 2013-09-21 2436
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 1 2013-09-21 2335
Ebru Destan’ın yaptığı 2013-09-21 2456
Hain miyim? 2013-09-21 4954
Kızgın matbaacı 2013-09-21 2459
Yeşilçam’ın çukurları 2013-09-21 2381
Hristiyana müslüman muamelesi 2013-09-21 2454
Hatıralar-11/Elveda Dumlu 2013-09-17 3085
Hatıralar - 10 (Büyüklerimizle tanışmam) 2013-09-16 2589
Hatıralar-9/Ucuz Kahramanlık 2013-09-15 3002
Hatıralar - 8/A love story 2013-09-14 2561
Hatıralar-7/Büyük kaza ve sürpriz 2013-09-13 2648
Hatıralar-6/Yatılı okul imtihanı 2013-09-12 3180
Hatıralar-5/Az daha boğuluyordum 2013-09-11 2766
Hatıralar-4/Uzun donlular-19 mayıs hareketlerine hazırlanırken 2013-09-10 2848
Hatıralar-3/Küçük çocuk, büyük tablo 2013-09-09 2725
Hatıralar-2/Urus askerleri mi? 2013-09-07 2839
Hatıralar-1/Doğum tarihi belli olmayan adam 2013-09-06 2688
Ferdi Tayfur Petrol İstasyonu 2013-07-31 3883

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı