Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ragıp Karadayı Yazıları

Yazi Tarih Hit
"Öfkeli insan hikmet ehli olamaz Çelebi’m!" 2019-03-11 375
Doğan Bey, yavaş yavaş kendine geliyordu... 2019-03-09 193
Babasının insanlık anlayışına pek kahırlanmıştı Maria... 2019-03-07 183
Maria, o gecenin bütün dehşetini bir daha yaşadı 2019-03-06 158
"Kripto’nun katili olan o canavar burada hapsediliyor Prensesim" 2019-03-05 153
"Paşa kızı Gülşah’ı da Atmaca’ya verecekler!" 2019-03-04 174
“Tam yaşanılacak yer! Lakin Gülşah’ı eksik!” 2019-03-03 146
Can havliyle ayağa kalktı boğazını kontrol etti!.. 2019-03-02 150
Büyücü korkuyla geriledi bir şey diyecekti diyemedi 2019-03-01 135
"Yanına alacağın adamları seç ve düş yola yiğidim…" 2019-02-28 146
Yağız at, bir şey ister gibi acıyla kişnedi!.. 2019-02-27 170
İç âlemindeki fırtınaları dinleye dinleye odasına doğru yürüdü... 2019-02-26 146
Üç genç kız şaşkınlıkla birbirlerine bakıştılar!.. 2019-02-25 139
"Yapma Gülşah! Şakanın sırası mı şimdi!.." 2019-02-24 136
Kendini Beyazıd Paşa’nın kapısının önünde buldu... 2019-02-23 147
Hiddetinden burun kanatları kalkıp, iniyordu Kâbus'un... 2019-02-22 197
Doğan Bey’in emrini yerine getirecekti... 2019-02-21 162
"Bu dünya, Doğan Bey'e dar olacak demiştim!.." 2019-02-20 150
“İşte bu hesapta yoktu" diyerek kılıcını çekti!.. 2019-02-19 171
Kripto, süslü eteklerini toplayarak içeri girdi... 2019-02-14 178
Köşkün arka kapısından sessizce çıktı Gülşah!.. 2019-02-07 217
Gururla yürüyen Kripto'nun keyfine diyecek yoktu artık 2019-02-05 194
Merhamet nedir bilmeyen Kızıl İvan çetesi!.. 2019-01-30 287
"Dur yiğidim, nereye gidiyorsun? Buralar hep eşkıya yatağı!.." 2019-01-29 206
“Benim yaralarımı deşme be yiğit delikanlı!..” 2019-01-28 198
Mağara girişinde Üryan Eşkıya’nın sesi duyuldu! 2019-01-27 202
Bu cuma, iğne atsan yere düşmezdi... 2019-01-26 208
Yıldırım Han, tebdil-i kıyafetle Emir Sultan Dergâhındaydı! 2019-01-24 237
"Siz muhterem ricalimin sadakati beni rahatlatıyor" 2019-01-23 200
Yarısı olmayan adam - Yılbaşı Çavuş 2019-01-22 297
"Hiddetlenmeyin beyzadem Gülşah senin olacak…" 2019-01-21 200
Keşiş Dağı'nın kayalıklarında yaşayan büyücüye gittiler!.. 2019-01-20 185
Yanı başındaki ağaçların arasında bir hışırtı oldu! 2019-01-19 214
Şakalaşmanın hedefinde her nedense hep Gülşah vardı! 2019-01-18 235
“Mazlumlar da zalimler kadar cesur olmalı!" 2019-01-17 235
"Benim ne kadar zalim olduğumu bilemezsin!" 2019-01-16 206
Hiç yenilgi görmemiş adam hâlâ şoktaydı!.. 2019-01-15 229
Avının üzerine atlayan bir arslan gibi uçtu... 2019-01-14 213
“Bir kasırga gibi esti yiğit Doğan’ım...” 2019-01-13 218
Atı, arkadaşı, can yoldaşı onun her şeyiydi... 2019-01-12 221
Sarıkız’ın kalbi duracak gibi oldu, elleri terledi... 2019-01-11 233
"Belki bir soğuk ayran içersin diye düşündüm!" 2019-01-10 258
Bu evde her şey hoşgörü ve sevgi üzerine kurulmuştu... 2019-01-09 262
"Bu cahil insanlar bizim kıymetimizi bilemezler!" 2019-01-08 251
Aşır’ın açıklamalarından cesaret almıştı Erkara!.. 2019-01-07 224
"Kara kalpli edepsizlerin elebaşını bulup getiresin" 2019-01-02 269
Sabaha kadar gözlerine bir türlü hükmedemedi... 2019-01-01 266
"Ulucami'nin vaaz kürsüsünü ona nasıl müsaade ettim ben!" 2018-12-31 249
"Kızım, Gülşah’ım hâlâ uyumadın mı sen?.." 2018-12-30 235
“Sakın yalnız başına bir yerlere gitme Sultan'ım” 2018-12-29 255
"Dış düşmanlar belli, biz içimizdekileri halledelim!" 2018-12-28 246
"Vazife sana verilecek ey bahtiyar kuş!.." 2018-12-27 249
Gözlerini, boynu bükük Süleyman Çelebi’ye dikti 2018-12-26 228
Akıllı, adil ve cesur bir "serdengeçti” lazımdı!.. 2018-12-25 233
"Osmanlı Devleti bugün derin yaralar almıştır!.." 2018-12-24 229
"Yalnızca Osmanlının değil dünyanın nizamını bozduk!" 2018-12-21 247
Planları tutmuş, başarıyla hedeflerine ulaşıyorlardı! 2018-12-20 234
Her ihtimal düşünülmüş, tedbirleri de alınmıştı... 2018-12-19 238
Giden her akıncının ailesi endişelenirdi!.. 2018-12-18 247
Doğan Bey, attan inmiş ve refikasını bekliyordu 2018-12-17 220
İhtiyar Hurufi, çok müthiş rol yapıyordu! 2018-12-16 196
"Haydi yiğidim yolun açık olsun..." 2018-12-15 284
“Padişahımızdan kötü bir haber mi getirdi yoksa?” 2018-12-14 201
Erkara, Sultan'ın yanında çok edepli görünüyordu!.. 2018-12-13 221
“Efendim bu iki mısrada derin manalar gizlidir!" 2018-12-12 225
Doğan’ın peşinden sevgi ve hasretle baktı... 2018-12-11 222
"Dünyayı düzelteceğini mi zannediyorsun kuzum?.." 2018-12-10 220
"Sence, Doğan bu cesareti nereden alıyor Beyim?" 2018-12-09 236
"Beş bin koyunum ve yüzlerce çalışanım var" 2018-12-08 262
"Şu gelen Doğan Bey değil mi kızlar?.." 2018-12-07 261
Üç kafadar arkadaş iz peşindeydiler!.. 2018-12-06 236
"Siz sadrazam olmaya layıksınız yiğidim!.." 2018-12-05 251
"Dertleşecek birisini beklerken tam zamanında geldin..." 2018-12-04 219
Doğan, amcasının işaret ettiği yere doğru gitti 2018-12-03 207
"Büyük insanlar böyle düşünür Sultanım..." 2018-12-02 216
Üç ahbap birbirine baktı yalnız gözleri konuşuyordu 2018-11-30 235
"Yıldırım Han’ın adamları köşe bucak suçlu arıyor" 2018-11-29 223
Acaba Gülşah ne yapıyordu şimdi? 2018-11-28 255
"Daha uyanık ve dikkatli olmamız gerekmektedir!" 2018-11-27 269
"Düşmanlarımız, devamlı taktik değiştiriyor Sultanım" 2018-11-26 259
“Herhâlde Beyazıd Han buraya oturacak...” 2018-11-26 276
Sanki kalbi duracaktı dizlerinin feri kesildi... 2018-11-24 263
Kaç gündür keyfi yerinde değildi Doğan Bey’in... 2018-11-23 278
Kızıl Köşk’te hareketli bir sabah yaşanmaktaydı... 2018-11-22 303
Gördüğü rüyanın tesirinden hâlâ kurtulamamıştı!.. 2018-11-21 295
Kızlar, doru atının üzerinde Doğan’ın geldiğini gördüler!.. 2018-11-20 340
Dünyada bunlar kadar saf bir millet var mıydı? 2018-11-17 320
Kapının açılmasıyla sustular. Gelen, Doğan Bey'di... 2018-11-16 323
"Buyur bey, bugün neşeli gördüm sizi" 2018-11-15 311
Çocuklardan bazıları kocaman kara bir köpeği seviyordu... 2018-11-14 276
"Yiğidin gizlisi saklısı olmaz, mert ol, mert!" 2018-11-13 288
Kafadar kızların keyfine diyecek yoktu bugün... 2018-11-12 329
İhtiyar Hurufi, daha fazla konuşamadı... 2018-11-12 276
"Mazide kalan şeyler benim çektiklerim..." 2018-11-10 291
Erkara, şiddetli bir baş ağrısıyla uyandı 2018-11-08 313
"Cengâver bir babanın oğluna da bu yakışır..." 2018-11-07 303
"Sezgilerimize göre hareket etmek uygun olmaz!.." 2018-11-06 313
Sadaka 2018-11-05 358
Bildiğini okumaya devam ediyordu Erkara... 2018-11-05 271
Erkara, boş köşedeki sedire hışımla ilişti!.. 2018-11-04 281
Gözleri karardı! Bu gelen Yıldırım Han mıydı?.. 2018-11-03 321
"Buyurunuz efendim! Yeşil Bursa sizi bekliyor..." 2018-11-02 346
Kızıl Köşk’e geldiklerini o zaman fark ettiler!.. 2018-10-31 301
Cemaat birbirine bakındı öyle birini tanımıyorlardı! 2018-10-30 286
Kızıl saçlarını sarsan bir hıçkırıkla ağlıyordu 2018-10-29 331
"Benim şiirimi de dinleyin bakalım nasıl olmuş?.." 2018-10-27 327
"Sabah oldu, sırma saçlım selvi boylum" 2018-10-25 317
Sabaha kadar gözlerini kapayamadı Gülşah... 2018-10-24 300
Gülşah kızarır gibi oldu ve boğazı düğümlendi… 2018-10-23 303
Nice delikanlılar onunla evlenmek istiyordu... 2018-10-22 297
"Çekirge Ali gelmeden etten biraz yemeliyim!" 2018-10-20 334
Nar gibi kızarmış et, iştah kabartıyordu... 2018-10-19 300
"Payitaht, böyle âlim görmemiştir, diyeceğiz" 2018-10-18 299
"Ona, Keşiş Dağı eteğindeki Kızıl Köşk’ü hazırladım" 2018-10-17 325
“Sen eski bir tekfurun torunusun utan, utan!" 2018-10-16 369
Yüzünü buruşturarak derviş kıyafetlerini giydi!.. 2018-10-15 347
Bir derviş kıyafetiyle gün doğusuna yürü! 2018-10-13 341
Tuhaf ihtiyar, bir gölge gibi Kripto’ya yaklaştı! 2018-10-12 355
''Hayretten aptallaştım... Dilim tutuldu...'' 2018-10-11 359
"Bana güvendiğiniz için size teşekkür ederim" 2018-10-10 365
Korktuğunu ve titremesini gizlemeye çalıştı!.. 2018-10-09 336
İlk defa böyle itibarlı bir vazife alacaktı... 2018-10-08 345
"Misafirimizi fazla yormadan bekletmeden götürün..." 2018-10-08 334
Askerler saygıyla çekilerek beklemeye başladılar... 2018-10-08 344
Soğuk havada buz kesen soğuk hayaller 2018-10-01 459
Ebu-l Kilab / Köpekler babası 2018-09-28 386
Can-ı gönülden istemek 2018-07-14 1550
Bir "kitap" ebedi kurtuluş demek 2018-06-12 1070
İki âşığın hikmetli hikâyesi 2018-04-09 1037
Meğer Ecdat ne büyükmüş 2018-04-06 909
Aişe Jakal 2018-03-08 1302
Düzgün Hoca 2-Adam olsaydın dövmezdin 2018-02-20 907
Düzgün Hoca 2018-02-05 1138
Takkeci İbrahim efendi 2018-01-17 1026
Küçük rüya, büyük mânâ 2017-11-24 1238
Hayatın mânâ kazansın 2017-11-16 1164
Çok bilen 2017-11-15 890
Eden, kendine eder 2017-08-02 1379
KAYBOLAN ya da MANA DEĞİŞTİREN KIYMETLERİMİZ 2017-07-15 1189
Sıddık Baba 2016-12-16 2141
Baba olmak böyle bir şey 2016-09-19 2661
10'lar ve bizler 2016-07-26 1684
9 yüz liralık telefon 2016-06-16 1858
8 Tahtakurusu 2016-05-24 1965
7 gün, 1 hafta 2016-04-16 1634
5 Kandil 2016-04-02 1539
4 x 4 2016-03-15 1880
3 günlük ömür 2016-03-03 1489
İki şeyin hesabı bir küfe ve bir ip 2016-02-01 1904
Ermeni ailesi 2015-01-06 3581
Ermeni ailesi 2015-01-01 2999
İhlâslı Gençliğim 2014-08-01 3516
Başını Açmayan Talebem 2014-02-26 4709
Beğenip/Beğenmediklerimiz ve bir sinopsis 2014-01-05 3239
Yanlış yere bilet alma 2013-12-26 2599
Samim Utkun’un feryadı 2013-12-17 2809
Korkudan dilim tutuldu 2013-12-10 2473
Para koparmak için tuzak 2013-12-03 2529
Çobanvezir 2013-11-26 2561
Müthiş rüya 2013-11-19 2718
Dişlerini ve yumruklarını sıkmış üzerime geliyordu 2013-11-12 2364
Filmlerin yankıları 2013-11-04 3088
Dikiz aynasına bakılarak yol alınmaz! 2013-10-28 2480
Sakın filmlerden ismini sildirme 2013-10-21 3077
Korkunç gece 2013-10-08 2861
Bir komünist 2013-10-01 3431
Miami mi? 2013-09-27 3076
Yılmaz Zafer'in hediyesi 2013-09-21 2400
Arz edilmek üzere yazdıklarım 2013-09-21 2920
İlk filmimize, ilk tepki 2013-09-21 2810
Yeşilçam dedikleri 2013-09-21 2627
Hizmette sinir ve sınır yoktur 2013-09-21 2869
Enver Abim'e 2013-09-21 2587
Şart mı? 2013-09-21 2147
Acayip hırsız 2013-09-21 2995
Oylarımız size 2013-09-21 2628
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 2 2013-09-21 2565
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 1 2013-09-21 2443
Ebru Destan’ın yaptığı 2013-09-21 2567
Hain miyim? 2013-09-21 5098
Kızgın matbaacı 2013-09-21 2583
Yeşilçam’ın çukurları 2013-09-21 2486
Hristiyana müslüman muamelesi 2013-09-21 2555
Hatıralar-11/Elveda Dumlu 2013-09-17 3210
Hatıralar - 10 (Büyüklerimizle tanışmam) 2013-09-16 2697
Hatıralar-9/Ucuz Kahramanlık 2013-09-15 3117
Hatıralar - 8/A love story 2013-09-14 2686
Hatıralar-7/Büyük kaza ve sürpriz 2013-09-13 2777
Hatıralar-6/Yatılı okul imtihanı 2013-09-12 3298
Hatıralar-5/Az daha boğuluyordum 2013-09-11 2900
Hatıralar-4/Uzun donlular-19 mayıs hareketlerine hazırlanırken 2013-09-10 2961
Hatıralar-3/Küçük çocuk, büyük tablo 2013-09-09 2843
Hatıralar-2/Urus askerleri mi? 2013-09-07 2960
Hatıralar-1/Doğum tarihi belli olmayan adam 2013-09-06 2795
Ferdi Tayfur Petrol İstasyonu 2013-07-31 4003

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı