Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı Yazıları

Yazi Tarih Hit
Namaz, her gece ve günde beş vakittir 2019-01-15 2
Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir 2019-01-14 4
Hoca Ahmed Yesevî -2- 2019-01-08 23
Hoca Ahmed Yesevî -1- 2019-01-07 19
"Yarın yaparım diyenler helâk oldular" 2019-01-01 23
Geride bıraktığımız yılın muhasebesini yapalım... 2018-12-31 20
Seyyid Ahmed Arvâsî hakkında yazılanlar... 2018-12-25 40
Seyyid Ahmed Arvâsî'yi ne zaman tanıdım? 2018-12-24 27
Peygamberler, alelade insanlar değildirler... 2018-12-18 42
Peygamberlik makamının yüceliği... 2018-12-17 24
Allahü teâlâya mekân tahsis etmek küfürdür! 2018-12-11 41
Allahü teâlânın sıfatları 2018-12-10 33
Allahü tealanın sıfatlarına dair... 2018-12-04 39
"Âmentü"nün esasları... 2018-12-03 41
Sevgili peygamberimizin biyografisi 2018-11-27 60
Peygamber efendimizin hayatı... 2018-11-26 55
Resûlullah'ı methetmek her Müslümanın vazifesidir 2018-11-20 95
"Salât" sadece "dua" değildir 2018-11-13 106
"Salât" kelimesinin manaları 2018-11-12 69
Kâinatın mükemmelliği... 2018-11-06 100
"Âlem" ne demektir? 2018-11-05 98
İnsan, yaptığından mesuldür 2018-10-30 108
Hidayet, Allahü tealadandır 2018-10-29 126
Hidâyete dair... 2018-10-23 113
Hidâyet nedir ve nasıl elde edilir? 2018-10-22 101
Komşu haklarına dair... 2018-10-16 119
Komşu haklarının önemi... 2018-10-15 142
Hayvan hakları hakkında... 2018-10-09 139
Kul haklarının önemi... 2018-10-08 120
Fizikî ve biyolojik yönden insan 2018-10-02 173
"İnsan" denilen muazzam varlık 2018-10-01 139
İslamiyet ve kölelik... 2018-09-25 186
Kölelik konusu... 2018-09-24 190
Nasıl yaşarsak öyle ölürüz... 2018-09-18 189
Hesabı verilebilir bir hayat sürmenin önemi 2018-09-17 150
Hicrî-kamerî sene başı... 2018-09-11 180
Hicrî sene ve "Harâm aylar" 2018-09-10 156
Bazı hadîs âlimleri -2- 2018-09-04 180
Bazı hadîs âlimleri -1- 2018-09-03 225
Sünnet-i seniyye, İslamî delillerden ikincisidir 2018-08-28 185
İslâmiyette uyulması gereken dört delîl 2018-08-27 201
İmâm-ı A'zam'ı metheden büyük âlimler 2018-08-21 191
İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe hakkında birkaç kelime 2018-08-20 223
Hadîs kitaplarının tasnifi -2- 2018-08-14 235
Hadîs kitaplarının tasnifi -1- 2018-08-13 218
Doğru kitapları okumanın önemi 2018-08-07 230
Osmanlılarda adam yetiştirme ideali... 2018-08-06 252
Yavrularımıza, Kur’ân okumayı öğretmeliyiz 2018-07-31 237
İlim öğrenmenin önemi 2018-07-30 208
İslâm dîni, Allahü teâlânın hak dînidir 2018-07-24 263
Allahü teâlâya ve Peygamberine îmân 2018-07-23 199
Dünya tarihinin, en önemli dönüm noktası 2018-07-17 306
Büyük hadîs âlimlerinden bazıları 2018-07-10 240
Hadîs âlimlerinin mertebeleri 2018-07-02 270
Malı çalınan bir kadın ve Gazneli Mahmûd... 2018-06-26 302
İmâm-ı Nevevî'nin Sultân Baybars'a bazı nasihatleri 2018-06-25 212
Kadına şiddet asla tasvip edilemez... 2018-06-12 315
Dinimizde anneler, cennete layık görülmüşlerdir 2018-06-05 279
Bu mübârek ayı, milad yapmalıyız 2018-05-29 322
Fırsatları ganîmet bilmeli... 2018-05-28 322
Bu ayın hakkını gözetelim ki... 2018-05-22 311
Ramazan ayı, çok şerefli bir aydır... 2018-05-21 310
Rahmet kapılarının açıldığı mübarek ay 2018-05-15 305
"Ayların Sultanı"nın gölgesi üzerimize düştü 2018-05-14 283
Cezaevlerindeki artışta rekor maalesef Türkiye'nin! 2018-05-08 433
İşlenen suçların artması üzerine birkaç kelime... 2018-05-07 350
Müfessirlerin bilmeleri gereken bazı ilimler 2018-04-30 398
Tefsîr nedir, müfessir kimdir -2- 2018-04-24 373
Tefsîr nedir, müfessir kimdir -1- 2018-04-23 452
Mutlulukla alakalı bir anket çalışması... 2018-04-16 333
Müslümanlar birbirleriyle sık sık helalleşmelidir... 2018-04-10 285
Kul haklarıyla ilgili iki mühim hadîs-i şerîf 2018-04-09 384
Müceddidlerin yapacakları işler nelerdir -2- 2018-04-03 423
Tecdîd nedir, müceddid kimdir -2- 2018-03-27 351
Tecdîd nedir, müceddid kimdir -1- 2018-03-26 375
​İmâm-ı Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik hakkında... 2018-03-20 343
Ebû Mansûr Mâtürîdî hakkında... 2018-03-19 373
İmâm-ı Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik hakkında -1- 2018-03-12 345
Namazın farz olduğunu inkâr edenlere... 2018-03-06 438
Selam, kimlere verilir kimlere verilmez... 2018-02-27 456
Selâmlaşmanın dinimizdeki yeri ve hükmü... 2018-02-26 400
Kul haklarının önemi... 2018-02-20 448
Müminler, birbirlerini sevmeye mecburdurlar 2018-02-19 356
Kur’ân-ı kerîm okumanın ve okutmanın fazîleti... 2018-02-13 468
Kur'ân-ı kerîmi öğrenme ve öğretmenin önemi 2018-02-12 495
Farz, vacip ve sünnet terimleri hakkında... 2018-02-06 368
Müslümanların yapmaları ve kaçınmaları gereken şeyler 2018-02-05 431
“Ef’âl-i mükellefîn” nelerdir? 2018-01-30 393
Mükellef kime denir? 2018-01-29 453
İslamın hoşgörü ve barış inancı... 2018-01-23 471
Salâhaddîn-i Eyyûbî'nin Kudüs'e hizmeti 2018-01-22 478
Mescid-i Aksâ ve Kudüs tarihine dair... 2018-01-16 422
Kudüs ve Mescid-i Aksâ 2018-01-15 414
"Bir kavme benzeyen onlardandır" hadîsine dair 2018-01-08 435
Bir sene, büyük bir zaman dilimidir 2018-01-02 558
"Zındîk" ve "mülhid" terimleri hakkında... 2017-12-26 504
Muhammed aleyhisselâm son nebi ve son resuldür 2017-12-25 444
"Nasıl ölürseniz, öyle haşrolunursunuz!.." 2017-12-19 552
"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." 2017-12-18 468
İslâmın birinci şartı Kelime-i şehâdettir 2017-12-12 509
İmânın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır 2017-12-11 411
Allahü teala, Habibini nasıl methediyo... 2017-12-04 554
Sevgili Peygamberimizin yüksekliği... 2017-11-28 495
“İki Cihân Güneşi"ni doğru olarak tanımak 2017-11-27 488
"Müslümân Müslümânın kardeşidir, ona zulmetmez" 2017-11-21 557
Kendisi için istediğini, din kardeşi için de istemeli... 2017-11-20 460
İnsanlara iyilik etmenin önemi 2017-11-14 584
İnsanların en iyisi, insanlara iyilik edendir 2017-11-13 479
Eğitimde işin esâsı nedir? 2017-11-07 662
Çocuklar, İslam fıtratı üzere dünyâya gelir... 2017-11-06 451
"Takvâ sahipleri nimet içindedirler" 2017-10-31 461
"Takvâ"ya dair bazı açıklamalar 2017-10-30 414
Takvâ hakkında birkaç kelime... 2017-10-24 527
“İzin verdi ama bir şartla!..” 2017-10-23 550
Hadîs-i şerîfte tavsiye buyurulan üç madde 2017-10-23 486
Müslümanların haklarından biri de selam vermektir 2017-10-17 612
Günümüzde çok mühim bir hadîs-i şerîfin açıklaması 2017-10-16 528
“Ehl-i Beyt”in üstünlüğü ve onları sevmenin önemi 2017-10-10 547
Peygamberimizin bizlere bıraktığı iki mühim emanet 2017-10-09 405
Muharrem ayında oruç tutmanın fazileti 2017-10-03 707
Müslümanların mübarek geceleri hakkında... 2017-09-26 581
Muharrem ayının fazileti hakkında... 2017-09-25 557
Harâm aylar ve kıymetli geceler 2017-09-19 494
Takvimler hakkında birkaç kelime... 2017-09-18 475
Edirne'de yetişen bazı meşhur zatlar 2017-09-12 560
İnsanlara büyük hizmetler yapan bazı rehberler... 2017-09-11 605
​“Ben, iki kurbanlığın oğluyum” 2017-09-05 660
"Bana sâlihlerden bir çocuk ihsân buyur" 2017-09-04 541
Dört mezhepten birine uymanın lüzumu 2017-08-29 553
Dinimizde uyulması gereken dört delil 2017-08-28 565
Kur'ân-ı kerîmi sünnet açıklamaktadır 2017-08-22 702
Peygamber Efendimizin açıklamalarına olan ihtiyaç 2017-08-21 634
“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır” 2017-08-15 621
Korunması emredilen beş şey... 2017-08-08 623
Sevgili Peygamberimizin nasihatlerine olan ihtiyacımız 2017-08-07 548
Her şehirde bir âlimin bulunması farzdır... 2017-08-01 702
Herkes için doğru bir rehbere ihtiyaç vardır 2017-07-31 619
Allahü teâlâyı sevmenin ve şükretmenin lüzumu 2017-07-25 645
Geleceğimizin teminatı olan ciğerpârelerimiz... 2017-07-24 580
Kur'ân-ı kerîmin bazı mucizevî özellikleri... 2017-07-18 650
Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi... 2017-07-17 557
Kur’ân-ı kerîmi öğrenmek ve başkalarına da öğretmek... 2017-07-11 630
Yaz kurslarındaki Kur'ân-ı kerîm öğretimi 2017-07-10 511
“Kişi sevdiğiyle beraberdir...” 2017-07-04 650
İyi arkadaş seçmenin önemi 2017-07-03 631
Dînî bayramların mana ve önemi 2017-06-26 777
Her gün yüz şehîd sevâbı kazananlar 2017-06-20 763
Her gün beş vakit namaz farzdır 2017-06-19 659
Namazlarını doğru ve vaktinde kılana müjde 2017-06-13 645
Namaz, imandan sonra en mühim farzdır 2017-06-12 620
"Hak" terimi hakkında birkaç kelime... 2017-06-06 611
"Hak" teriminin mânâları hakkında 2017-06-05 605
Ramazan ayının şeref ve fazileti 2017-05-30 693
Ayların sultanına kavuştuk... 2017-05-29 678
Peygamber efendimize tâbi olmanın önemi 2017-05-23 600
Peygamber efendimizle ilgili bazı âyet-i kerîmeler 2017-05-22 702
Bu ayrım, bu ikilik ortadan kaldırılmalı 2017-05-15 704
Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek 2017-05-09 688
Milyonların hislerine tercümân olduk... 2017-05-08 807
Yaratılış gayesi Allah'a ibadettir 2017-05-01 782
"Emîr"e itaat hakkında... 2017-04-25 826
"Emîr" kime denir? 2017-04-24 822
İdarecilere itaat konusu... 2017-04-18 707
Günâhların en büyüğü ve günahtan kaçınmak 2017-04-17 689
Günahların hepsinden kaçınmak lazım... 2017-04-11 881
Akıllı bir Müslümanın yapması gerekenler... 2017-04-10 745
Son zamanlarda İslâmiyete yapılan saldırılar!.. 2017-04-04 741
Müslümanlar aleyhinde yapılan bazı faaliyetler 2017-04-03 745
İslâmofobi, hiçbir suretle kabul edilemez 2017-03-28 781
Hollanda'da yapılanlar zincirin bir halkasıdır! 2017-03-27 666
Kadına şiddet kabul edilemez 2017-03-21 678
Kadınlara nasıl davranmak lazım? 2017-03-20 689
Kadınlarla ilgili bazı hadîs-i şerîfler 2017-03-14 865
İslamiyette kadının yeri ve önemi 2017-03-13 831
İnsan hayatının dört safhası vardır... 2017-03-07 798
Peygamberlerden sonra insanların en iyileri... 2017-02-28 900
Müslüman, nasıl bir kimliğe sahip olmalı? 2017-02-27 836
Dinimizde birlik ve beraberliğin önemi 2017-02-20 786
Irkçılık, hiçbir yönden savunulamaz!.. 2017-02-14 734
Kendi ırkından olmayan barbar sayılabilir mı? 2017-02-13 769
İslamiyette ırkçılığın yeri nedir? 2017-02-06 682
Kibir ve benzeri bazı terimler... 2017-01-31 974
Kibir, çok kötü bir sıfattır!.. 2017-01-30 769
Tevazu ve onunla ilgili bazı terimler 2017-01-24 877
Hakiki ilim sahipleri tevazu ehli olurlar... 2017-01-23 933
CEMİYETLERDE BARIŞ VE HUZÛRA OLAN İHTİYAÇ 2017-01-21 862
Zamanı kullanmada gereken titizlik... 2017-01-17 831
Elde bulunan imkânlardan başkasını da faydalandırmak 2017-01-16 784
IRKÇILIK, HİÇ BİR YÖNDEN SAVUNULAMAZ 2017-01-14 843
KENDİ IRKINDAN OLMAYAN BİR KİMSE "BARBAR" SAYILABİLİR Mİ? 2017-01-13 923
İmâm-ı Rabbânî'yi doğru tanımak... 2017-01-09 879
Ömrü uzun, ameli güzel olanlar... 2017-01-03 1018
2016 senesi de geride kaldı... 2017-01-02 761
Öğretmenlere düşen görevler... 2016-12-20 897
Öğretmenlik mesleğinin önemi hakkında... 2016-12-19 995
İki cihan saadetine kavuşmak için... 2016-12-13 952
"Muhammedün Resûlullah" Kelime-i tevhîde dâhildir 2016-12-12 887
"Dünya Engelliler Günü"münasebetiyle... 2016-12-05 966
Çocuk Hakları Haftası Münasebetiyle -2- 2016-11-29 941
Bir ibadetin sahih olması 2016-11-22 911
'Sünnet'in birkaç manası vardır... 2016-11-21 893
Niçin bir mezhebe uymak şarttır?.. 2016-11-15 985
İtikadın doğru olması çok önemli... 2016-11-14 861
“İslâmiyetin içinde hiçbir zarar yoktur" 2016-11-08 955
"Allah katında makbul olan dîn, İslâmdır" 2016-11-07 1095
Ümmet-i İcâbet ve Ümmet-i Davet... 2016-11-01 859
Peygamberlerin bazıları bazılarından üstündür... 2016-10-31 953
Cenâb-ı Hakk’ın verdiği nimetlerin en büyüğü 2016-10-25 928
"Edepten daha iyi mertebe göremedim" 2016-10-18 1023
Edep ve terbiyeye dair birkaç cümle... 2016-10-17 914
Çocuk terbiyesine dair kıymetli sözler 2016-10-11 878
Çocuk terbiyesi ve büyüklerin sözleri 2016-10-10 908
Çocuk terbiyesi ve önemi... 2016-10-04 913
Evlat yetiştirmek... 2016-10-03 1094
İffetini kaybeden, her şeyini kaybetmiştir!.. 2016-09-27 950
Hayâ ve iffetin önemi 2016-09-26 972
Zekât, malın bereketini artırır 2016-09-20 866
Sadakanın, dünyadaki bazı faydaları... 2016-09-19 1096
Birlik ve beraberliğin önemi ve bayramlar... 2016-09-13 960
Bayramların mana ve ehemmiyeti... 2016-09-12 986
Dinimizde sadaka vermenin önemi 2016-09-06 980
İslâmiyetteki “îsâr” hasletinin yüksekliği 2016-09-05 956
Kudüs fatihinin esirlere gösterdiği âlicenâplık... 2016-08-30 932
Selâhaddîn Eyyûbî’nin Kudüs'ü kurtarması... 2016-08-29 892
Selâhaddîn Eyyûbî'nin Suriye’deki hâkimiyeti 2016-08-23 941
Selâhaddîn Eyyûbî'nin Mısır'a hakim olması 2016-08-22 936
Selâhaddîn Eyyûbî hakkında birkaç kelime 2016-08-16 902
İdrîs-i Bitlisî kimdir?.. 2016-08-15 1003
"Fitne"nin değişik manaları hakkında 2016-08-09 1047
Huzur içerisinde yaşayabilmek için 2016-08-08 904
Barış ve huzurun önemi hakkında... 2016-08-02 1057
Fitne, katilden daha büyüktür!.. 2016-08-01 930
Dinimizdeki güzel hasletlerden bazıları 2016-07-26 1124
Teşvik edilen bazı güzel hasletler... 2016-07-25 1001
İnsanlara bir şeyler vermenin üstünlüğü 2016-07-19 1072
“İnfâk” ve “Sadaka” kavramları... 2016-07-18 999
“Kim insanlardan bir şey istemezse..." 2016-07-12 1000
Dilenciliği meslek hâline getirmek!.. 2016-07-11 1089
Bayramlar ve cemiyet hayatımızdaki özel yeri 2016-07-04 998
Sağlık için bazı tavsiyeler... 2016-06-28 991
Sağlık çok büyük bir nimettir 2016-06-27 1070
Bütün insanlığın saadeti için... 2016-06-21 1047
İslamın özet olarak tarifi 2016-06-20 988
İbadetlerin faydası insanlaradır... 2016-06-14 994
Oruç, çok mühim bir ibâdettir 2016-06-13 1012
"Bu ayın hakkını gözetin!" 2016-06-07 1010
Bedenî ve mâlî bazı ibâdetler 2016-06-06 888
İslamiyet, Allahü tealanın hak dinidir 2016-05-31 1013
Bütün insanlar Peygamberimizin ümmetidir 2016-05-30 885
Sevgili Peygamberimize gelen ilk vahiy... 2016-05-24 1234
Peygamberimizin teşrifinden önceki dünyanın hâli... 2016-05-23 1115
Peygamberlere iman etmek "Âmentü"nün esaslarındandır 2016-05-17 1090
Bütün insanlık O'na hayran... 2016-05-16 949
En büyük nimet, son Peygamberi tanımaktır 2016-05-10 1123
Tarihte hayatı en çok incelenen zat 2016-05-09 1015
Milletleri ayakta tutan değerler... 2016-05-03 970
“İnsanın şerefi, ilim ve edepledir!.." 2016-05-02 1048
Güzel ahlak hakkında bazı hadîs-i şerîfler 2016-04-25 1131
Ahlaki değerlerin eğitim ve öğretiminin önemi -2- 2016-04-19 969
Ahlaki değerlerin eğitim ve öğretiminin önemi -1- 2016-04-18 1052
Beylikten İmparatorluğa... 2016-04-12 1077
Osmanlı'nın, üç kıtada hizmet götürdüğü yerler 2016-04-11 1062
Yedi cephede birden çarpıştığımız savaş! 2016-04-05 1161
Her evden şehidin bulunduğu savaş! 2016-04-04 1202
Ehl-i Sünnet hakkında birkaç kelime daha... 2016-03-29 1117
Ehl-i Sünnet itikadından bazıları... 2016-03-28 1073
"Ehl-i Sünnet" itikadının esasları 2016-03-22 1229
“Ehl-i Sünnet” itikadına dair... 2016-03-21 1059
Ehl-i sünnet itikadının önemi 2016-03-15 1236
Ehl-i Sünnet itikadının lüzumu 2016-03-14 1109
Uyuşturucu, ruhu ve bedeni tahrip eder... 2016-03-08 1265
Asrın vebâsı: Uyuşturucu belâsı 2016-03-07 1072
Serhend'den doğan hidâyet güneşi... 2016-03-01 1071
Büyük âlim ve mürşid-i kâmil 2016-02-29 1018
Muhammed Ma’sûm hazretlerinin fazileti 2016-02-23 1160
İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üstünlüğü 2016-02-22 1105
İlmiyle âmil mürşid-i kâmil 2016-02-16 1048
Âriflerin ışığı velîlerin önderi 2016-02-15 1152
"Hindistân Fâtihi" Gazneli Mahmud 2016-02-09 1245
"Asr-ı Saadet"ten günümüze... 2016-02-08 1187
İşte kıyâmetin büyük alâmetleri -2- 2016-02-02 1148
Kıyâmetin büyük alâmetleri 2016-02-01 1197
Kıyâmetin küçük alâmetleri -2- 2016-01-26 1199
Kıyâmetin küçük alâmetleri 2016-01-25 1106
Kıyâmet nasıl kopacaktır? 2016-01-19 1155
Kıyâmet nedir? 2016-01-18 1178
Kabir azâbı vardır 2016-01-12 1482
Kabir azabını inkâr mümkün mü? 2016-01-11 1096
İki büyük nimet: Sağlık ve boş vakit 2016-01-05 1264
Ömrümüzden bir sene daha gitti 2016-01-04 1257
"Kurtuluş vesîlesi” kitabı niçin yazıldı? 2015-12-29 1314
Allahü tealanın en büyük nimeti 2015-12-28 1205
Sevgili Peygamberimizin Hilye-i Seâdeti 2015-12-22 1248
Sevgili Peygamberimiz âlemlere bir rahmettir 2015-12-21 1185
İnsanlık, o büyüklere her zaman muhtaçtır 2015-12-15 1437
Âlimlere tâbi olunsa anarşi olmaz... 2015-12-14 1173
Doğuyu aydınlatan büyükler... 2015-12-08 1482
Şarktan doğan üç büyük güneş... 2015-12-07 1272
Vekile itiraz, vekil edene itiraz olur! 2015-12-01 1264
"Ülü’l-emr"e itaat nedir? 2015-11-30 1225
Mezhep imamlarından birine uymak şarttır 2015-11-24 1077
Mühim bir âyet-i kerîmenin açıklaması 2015-11-23 1273
"Zikr"in kitap ve sünnetten delilleri 2015-11-17 1346
“Makâmât-ı aşere" (10 makâm) nelerdir? 2015-11-16 1243
Harput'un üç büyük evliyâsı 2015-11-10 1233
Şarkın üç parlak yıldızı 2015-11-09 1266
Tarikat ne demektir? 2015-11-07 1176
"Tasavvuf"un manası 2015-11-02 1282
Tasarrufu kuvvetli velî Sıbgatullah Arvâsî 2015-10-26 1302
Harâm aylardan olan muharrem ayı 2015-10-24 1176
ŞAMLI ÂLİM Şemseddîn Muhammed 2015-10-23 1123
Bugün mübarek Aşûre günüdür 2015-10-23 1565
Muharrem ayı, mübarek bir aydır 2015-10-17 1367
Yeni bir Hicrî yılı daha idrâk ettik 2015-10-16 1256
Kerâmetler menbâı velîlerin hocası... 2015-10-10 1244
Hicâz'dan başlayan kutlu yolculuk... 2015-10-09 1261
Zühd ve vera ile geçen bir ömür... 2015-10-03 1386
Zamanının bir tanesi: Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 2015-10-02 1384
Niçin bayram yapılır? 2015-09-26 1303
Bugün Kurban Bayramının ikinci günü 2015-09-25 1289
Hac ibadetinin farziyyeti ve fazileti 2015-09-19 1358
Kurban kesmenin fazileti... 2015-09-05 1367
Kurban ibâdetine dair... 2015-09-04 1177
Sahâbenin mezhebi var mıydı? 2015-08-29 1536
Doğru yolda olan fırka 2015-08-28 1366
Bid'atten korunmak için... 2015-08-22 1470
Semerkand'dan doğan güneş 2015-08-21 1310
“İmamları ile çağırılmak” ne demektir? 2015-08-15 1406
Bir müctehide tâbi olmak lâzımdır 2015-08-14 1364
İmâm-ı Eş’arî ve İmâm-ı Mâtürîdî hazretleri 2015-08-08 1478
Doğru itikad nasıl olur? 2015-08-07 1325
Mezheplere ayrılmak parçalanmak mıdır? 2015-08-01 1358
SAHÂBE-İ KİRÂMIN MEZHEBİ NEYDİ? 2015-07-29 1447
DOĞRU YOLDA OLAN, SÂDECE EHL-İ SÜNNET VEL- CEMÂAT FIRKASIDIR? 2015-07-28 1271
Kıyâmet alâmetlerine dâir birkaç kelime... 2015-07-25 1413
Hazret-i Îsâ'nın ineceğin dâir çok mühim bir kitap 2015-07-24 1262
''Bugün şüphesiz mükâfât günüdür'' 2015-07-18 1511
Mübarek Ramazan Bayramını da idrak ettik 2015-07-17 1369
Mutfak kültürü, yüksek medeniyete delalet eder 2015-07-11 1484
Tarihteki bir iftar sofrasının hatırlattıkları 2015-07-10 1429
Osmanlı Padişahının davet edildiği bir iftar -2- 2015-07-04 1439
Osmanlı Padişahının davet edildiği bir iftar 2015-07-03 1446
Oruç tutarken dikkat edilecek bazı hususlar 2015-06-27 1433
Orucun ferdî, ailevî ve içtimai bazı faydaları... 2015-06-26 1384
Oruçla ilgili bazı hadîs-i şerîfler 2015-06-13 1661
Mübarek ramazan ayı yaklaştı 2015-06-12 1369
Dünya ve âhiretle alâkalı bazı suâl ve cevaplar... 2015-06-06 1465
Peygamberimizin iki sahâbîye nasihatleri 2015-06-05 1404
Resûlullah Efendimiz bu ayda çok oruç tutardı 2015-05-23 1511
“Şabân, öyle faziletli bir aydır ki..." 2015-05-22 1328
“Mi’râc, rûh ve beden ile birlikte oldu" 2015-05-16 1565
Mübârek “Mi’râc" gecesi hakkında... 2015-05-15 1469
Bütün insanlar Muhammed aleyhisselamın ümmetidir 2015-05-09 1477
Dünya ve âhirette mesut olmanın çaresi 2015-05-08 1379
İlim, medenî yaşamak için bir mecburiyettir 2015-05-02 1459
Bu senenin "Üç Aylar"ı da başladı... 2015-04-24 1478
Doğru yolda olan tâife hakkında... 2015-04-18 1583
Her gün ve gecede 40 defa yapmamız emredilen dua 2015-04-17 1457
Kıyâmete kadar hak üzere olan bir taife bulunacaktır 2015-04-11 1527
Doğru yolda bulunmanın önemi... 2015-04-10 1441
Osmanlı Devletini insaflı olan herkes övmektedir 2015-04-04 1425
Osmanlı Devleti, dünyanın en medeni devleti idi... 2015-04-03 1470
Osmanlı Devletine sövenlere birkaç kelime... 2015-03-28 1326
Osmanlı Devletine sövenlere birkaç kelime... 2015-03-27 1437
Bu dünya bir imtihan yeridir 2015-03-21 1465
Ölüm hepimize gelecektir 2015-03-20 1485
“Önce deveni bağla, sonra tevekkül et!..” 2015-03-14 1652
Tevekkülün hakiki manası nedir? 2015-03-13 1670
Dünyanın her ülkesinde şiddet görülmektedir!.. 2015-03-07 1555
Şiddet kimden gelirse gelsin reddedilmelidir 2015-03-06 1578
Kader ve kazâ konusu 2015-02-28 1685
Kadere iman ne demektir? 2015-02-27 1830
Mekke-i Mükerreme'deki ziyaret yerleri 2015-02-21 1617
Şartlarına uygun yapılan tevbe 2015-02-14 1509
İslamiyetin üç mühim temeli nedir? 2015-02-13 1552
Öğrenilmesi farz olan ilimler hangileridir? 2015-02-07 1601
Müslüman olanın ilk vazifesi nedir? 2015-02-06 1616
Dokuz yüz bin talebesi olan zat 2015-01-31 1459
“Silsile-i Aliyye”den Muhammed Ma’sûm Fârûkî 2015-01-30 1501
Askeriyeden ilmiye sınıfına uzanan yol... 2015-01-24 1555
Kanunî'nin Şeyhülislamı: Ahmed İbn-i Kemâl Paşa 2015-01-23 1642
Bursa Kadılığından Şeyhülislâmlık makamına 2015-01-17 1607
Ebüssuûd Efendi'yi doğru olarak tanımak lazım 2015-01-16 1577
Kânûnî'nin gayesi İslâmiyeti yaymaktı 2015-01-10 1766
Kânûnî Sultân Süleymân Hân hakkında... 2015-01-09 1764
Sevgili Peygamberimize olan ihtiyacımız 2015-01-03 1617
Mevlid Kandilinin kıymetini bilelim 2015-01-02 1510
2014 senesini de tamamlamak üzereyiz 2014-12-27 1695
Bir milâdî sene daha bitmek üzere 2014-12-26 1441
Cenâb-ı Hakk'ın yardımına kavuşabilmek için... 2014-12-20 1599
Başkalarının hukukuna saygı göstermek 2014-12-19 1571
Dünyada İslâm adâletine olan ihtiyaç 2014-12-13 1732
Adâletin güzelliği ve zulmün kötülüğü 2014-12-12 1747
“Bîat-ı Rıdvân” nedir? 2014-12-06 1536
Hudeybiye Antlaşması'nın başlıca şartları 2014-12-05 1823
“Biz Kâbe’yi tavâf etmeye geldik" 2014-11-29 1661
“Hudeybiye Musâlehası” (Antlaşması) 2014-11-28 1623
“Ben, âlemlerin efendisiyim...” 2014-11-22 1731
Allahın, kullarına olan nimetlerinin en büyüğü 2014-11-21 1494
Sevgili Peygamberimizi saf dışı bırakmak mümkün mü? 2014-11-15 1745
Fransız "Le Point" dergisinin bir tercihi 2014-11-14 1438
Zulüm, kesinlikle yasaklanmıştır!.. 2014-11-08 1519
Zulmün her çeşidi harâm kılınmıştır!.. 2014-11-07 1625
Aşûre gecesi ve gününün fazîleti 2014-11-01 1776
Bugün Hicrî-Kamerî 1436 yılı başlıyor 2014-10-25 1505
Hicrî-Kamerî 1435 yılı bugün bitiyor 2014-10-24 1726
Hayvanları kesenler sadece Müslümanlar mı? 2014-10-18 1720
İnanmayanların, inananlara saldırma hakları yoktur! 2014-10-17 1651
İlim ve zikir meclisinin fazîleti 2014-10-11 1728
Vaazların özü, nasîhatlerin kıymetlisi... 2014-10-10 1586
Arefe günü ve gecesinin fazîleti 2014-10-03 1676
Kurban hakkında birkaç kelime 2014-09-27 1606
Hac ve kurbana dâir birkaç kelime 2014-09-26 1520
Şeytân hakkında birkaç kelime... 2014-09-20 1677
İblîs'in meleklere sorduğu suâller 2014-09-19 1592
Peygamberimizin İblîs'e suâlleri -2- 2014-09-13 1724
Peygamberimizin İblîs’e suâlleri -1- 2014-09-12 1808
Peygamber Efendimizden altın tavsiyeler -2- 2014-09-06 1749
Peygamber Efendimizden altın tavsiyeler 2014-09-05 1399
İslâm dînine karşı olanlar!.. 2014-09-03 1590
Hazret-i Ali'nin ilim ile malı mukâyesesi 2014-08-30 1631
İki büyük zâttan bazı tavsiyeler 2014-08-29 1995
Hanımların kocaları üzerindeki hakları 2014-08-09 1810
Kocaların hanımları üzerindeki hakları 2014-08-08 1731
Dînimizde çocuk ve torun sevgisi 2014-08-02 1994
İslâmiyette çocuk sevgisinin önemi 2014-08-01 1874
Bayram yapmayı hak ettik mi?.. 2014-07-26 1622
Ramazân-ı şerîfi de uğurlamak üzereyiz 2014-07-25 1602
Mübarek Kadir gecesine dâir 2014-07-19 1825
Sadaka-i Fıtr hakkında 2014-07-18 1672
Bu aydaki fazîlet ve ihsânlar bilinse... 2014-07-12 1684
Ramazan orucunun bazı hikmetleri 2014-07-11 1501
Oruç, her dinde emredilen bir ibâdettir 2014-07-05 1614
Ramazan ayı, ayların en kıymetlisidir 2014-07-04 1527
Dört gözle beklediğimiz mübarek aya kavuştuk 2014-06-28 1672
Yarın mübarek Ramazân ayı başlıyor 2014-06-27 1567
“Şa’bân, öyle fazîletli bir aydır ki..." 2014-06-21 1611
Berât Gecesi'nin ardından... 2014-06-20 1685
Şa’ban ayının ikinci yarısına girdik... 2014-06-14 1640
Mübârek Şa'bân ayının fazîleti 2014-06-13 1650
Resûlullah efendimizin bazı duâları 2014-06-07 1691
Duânın önemi hakkında birkaç kelime 2014-06-06 1600
Allah'tan korkan Müslümânın vasıfları... 2014-05-31 1698
Allah kimleri sever kimleri sevmez? 2014-05-30 1697
Yarın mübarek Mi'râc Kandili'dir 2014-05-24 1634
Mübarek Mi'râc Gecesi'ni idrâk etmek üzereyiz... 2014-05-23 1751
Dünya tarihinin dönüm noktası! 2014-05-17 1817
Peygamberimizin İslâmiyeti tebliği 2014-05-16 1632
Hazret-i Hızır ve Hazret-i İlyâs kimdir? 2014-05-10 1820
“Hıdırellez” hakkında birkaç kelime 2014-05-09 1761
Mübarek "Üç Aylar"dan Receb 2014-05-03 1586
Mübârek "Üç Aylar" ve Regâib Gecesi 2014-05-02 1607
İyi bir insanın vasıflarıyla ilgili bazı hadîs-i şerîfler 2014-04-26 1901
İyi bir insanın vasıflarıyla ilgili bazı âyet-i kerîmeler 2014-04-25 1615
Doğru yolda devam etmenin lüzumu 2014-04-19 1654
Doğru yolda olmanın önemi 2014-04-18 1699
Fitne ve fesâd hakkında birkaç kelime daha 2014-04-12 1713
Fitne ve fesâd çıkarmanın mes'ûliyeti 2014-04-11 1530
Hak üzere bulunacak olan tâifeye dâir 2014-04-05 1690
Kıyâmete kadar, hak üzere olan bir tâife bulunacaktır 2014-04-04 1579
Îmâna ait bazı tabirler 2014-03-29 1685
Îmânla ilgili bazı terimler 2014-03-28 1744
Îmâna dâir birkaç kelime 2014-03-22 2011
Dînimizde "En mühim şey" nedir? 2014-03-21 1704
Seyyid Ahmed Arvâsî hakkında birkaç kelime daha 2014-03-15 1821
Seyyid Ahmed Arvâsî Hoca hakkında 2014-03-14 1738
Kur’ân-ı kerîmde isimleri geçen peygamberler 2014-03-08 1871
Kur’ân-ı kerîmde zikrolunan peygamberler 2014-03-07 1644
Peygamber efendimizi ziyaretin önemi 2014-03-01 1779
Umre programlarında ziyaret edilen bazı mekânlar 2014-02-28 1738
Yine umreye dâir bilgiler... 2014-02-22 1749
Umrenin fazileti hakkında birkaç kelime... 2014-02-21 1617
Umre hakkında birkaç kelime... 2014-02-15 2033
Hac ve umre hakkında birkaç kelime 2014-02-14 1838
İstanbul’un manevî sultanı Eyyûb Sultân’a yapılan beş nasihat 2014-02-08 1862
Resûlullah Efendimizin, Eyyûb Sultân'a beş tavsiyesi 2014-02-07 1650
Şirk ve küfür nedir, küfre düşen ne yapmalı? 2014-02-05 2161
Sevgili Peygamberimizin yüksek ilmi 2014-02-01 1686
Peygamberimizin Kur’ân-ı kerîmde medhedilmesi 2014-01-18 1791
Peygamber efendimizin medhine dâir... 2014-01-17 1876
Bütün saâdetlerin başı, Sevgili Peygamberimize tâbi olmaktır 2014-01-11 1869
Sevgili Peygamberimizin dünyayı teşrîfleri 2014-01-10 1711
Zamanın kıymetine dair birkaç kelime daha... 2014-01-04 1858
Zaman en büyük sermayedir 2014-01-03 1784
Zamanın kıymetini bilmek... 2013-12-28 1776
Ömrümüzden bir sene daha gitmek üzere 2013-12-27 1965
Allah'a ibâdetin yanında kullarına da hizmetin ehemmiyeti 2013-12-21 1798
Dînimizde "Engelli"lere tanınan bazı kolaylıklar 2013-12-20 1747
Türkiye'de kaç "engelli" vardır? 2013-12-14 2045
“Dünya Engelliler Günü” münâsebetiyle birkaç kelime 2013-12-13 1671
İmâm-ı Rabbânî hazretleri hakkında... 2013-12-07 1736
İmâm-ı Rabbânî'nin okuduğu ve okuttuğu ilimler 2013-12-06 1581
“Rızık husûsunda endişeye düşmeyiniz!" 2013-11-23 1991
Binden fazla üstâdın sözlerinin özeti olan dört cümle 2013-11-22 1588
Üzerine yemin edilen on gece... 2013-11-16 1701
Hicrî yıl ve muharrem ayı 2013-11-15 1601
Dilinden Kelime-i tevhîdi düşürmemenin önemi 2013-11-09 1951
Bir günah işleyince tövbe-istiğfar etmenin lüzumu 2013-11-08 1953
Tevekküle dair birkaç kelime... 2013-11-02 1632
Tevekkül hakkında bazı âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler 2013-11-01 1759
İki cihan saadeti için tavsiye edilen beş şey 2013-10-26 1969
"Besmele" ve "Hamdele"nin hükümleri 2013-10-25 2064
Kurban Bayramını dün uğurladık 2013-10-19 1823
Kurban ibâdeti hakkında bilmediklerimiz 2013-10-18 1692
Hac hakkında bazı hadîs-i şerîfler 2013-10-12 1703
Hac ve umre ibâdetleri... 2013-10-11 1888
Büyük âlim Şakîk-i Belhî’nin bazı nasîhatleri 2013-10-05 1954
Yedi yüz aleme sorulan beş sual ve cevapları 2013-10-04 1948
Kültür ve medeniyetimizde eğitimin hedefi 2013-09-27 1819
Dînimizde ve cemiyette selâmlaşmanın önemi 2013-09-21 2182
İyilikle anılmak için neler yapmalı? 2013-09-20 1888
Müslümanlık, sevgi ve kardeşlik dînidir 2013-09-14 2257
Kâmil bir Müslümanın vasıfları nelerdir? 2013-09-13 2011
İyi bir insanın vasıfları nelerdir? 2013-09-07 2334
İyi bir insan hangi vasıflara sahip olur? 2013-09-06 1932
İyi veya kötü çığır açmak 2013-08-31 2049
İlme kıymet vermek 2013-08-30 2098
Her asırda peygamber gönderilmiştir 2013-08-24 1893
İnsanların rehberlere olan ihtiyacı... 2013-08-17 2369
Şevvâl-i şerîf orucunun fazîleti 2013-08-16 1729
Bugün, Ramazan Bayramının son günü... 2013-08-10 1787
Dün, Ramazan Bayramını idrâk ettik 2013-08-09 1639
Mübârek Kadir gecesinin fazîleti 2013-08-03 1905
Kadir gecesi, sadece bu ümmete lutfedilmiştir 2013-08-02 1724
Yabancı kadın ve erkeklere bakmak 2013-07-27 1919
Gözleri haramdan korumanın ehemmiyeti 2013-07-26 2103
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı