Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Behlül'e söyle, işimize karışmasın!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-11-01 / Hit: 462

Behlül Dânâhazretleri rastladığı kimselere nasîhat ediyor, yanlış iş yapanları îkaz ediyordu. Ancak bâzı kimseler vardı ki, bu hâlden çok rahatsız oluyorlardı.
Bunlar halîfeye gidip;
“Behlül'e söyleyin, bizim işimize karışmasın. Her koyun, kendi bacağından asılır” dediler.
Halîfe de onu çağırıp;
“Ey Behlül! İnsanlar senden şikâyetçi”dedi.
O da sordu ki:
“Ne diyorlar?”
“O, bizim işimize karışmasın. Zîra her koyun, kendi bacağından asılırdiyorlar.”
Behlül Dânâ;
“Pekâlâ” dedi.
Ve çıktı saraydan. Birkaç koyun alıp kesti ve bacaklarından astı her birini bir sokağın başına.
İnsanlar bunu görüp;
“Ne olacak, deli işte!”dediler. Fakat birkaç gün sonra etler kokmaya başlayınca iş değişti.
Halîfeye koştular.
“Ey halîfe! Behlül'e söyleyiniz. Astığı koyunların kokusundan bîzar olduk”dediler.
Hârun Reşid de;
“Çağırın gelsin” dedi.
Gelince ona dedi ki:
“Ey Behlül! Halk senden şikâyetçi.”
“Neymiş şikâyetleri?”
“Astığın o koyunlar.”
“Ne olmuş koyunlara?”
“Çok pis kokuyorlarmış.
Behlül taşı gediğine koydu:
“Evet, ben de onu anlatmak istedim onlara. Demek ki bir kötünün zararını, bütün bir mahalle halkı çekermiş. Herhâlde anlamışlardır.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı