Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Biz Allah'tan korkuyoruz!

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-10-18 / Hit: 649

Seyyid Emîr Külâlhazretleri, bir gün birkaç talebesiyle sefere çıkarlar.
Bir “aslan” çıkar önlerine.
Çocuklar korkup; “Eyvâh hocam, şimdi ne yapacağız?” derler.
Büyük velî;
“Korkmayın, o bize zarar yapmaz”buyurur.
Sonra yaklaşır o hayvana.
Yelesini tutup okşar, sever.
Hayvan, hürmet gösterir gibi hareketler yapar ve uzaklaşır.
Hem de geri geri.
Çocuklar şaşırmışlardır?!
“Efendim, koca aslansizden korktu!” derler.
Mübârek zât;
“Kim Allah’tan korkarsa Onun mahlûkları da ondan korkar”buyurur.
Ve devam ederler yollarına.
Karşılarına “iki kişi” çıkar.
Baba ile oğul.
Çocuk, hoşlanır bu zâttan.
Ve sorar babasına:
“Babacığım, kimdir bu zât?”
Adam oralı olmaz;
“Haydi yürü. Sevecek başka kimse bulamadın mı?” der.
Ama mübârek işitir.
Döner o adama;
“Bana değil, kendine yaptın”buyurur.
Ve yürüyüp gider.
Çok geçmeden çıkar dediği.
Adam “uyuz” illetine yakalanır.
Çâre bulunmaz derdine.
Sonunda anlar hatâsını.
Yakınlarını çağırıp“Beni, Emîr Külâl'e götürün! Benim ilâcım ondadır”der.
Alıp götürürler.
Huzûruna edeple girer.
Ondan özür diler.
Ve kurtulur derdinden...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı