Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Öyleyse atmamışsın!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-10-12 / Hit: 624

Hakîm-i Tirmizîhazretlerinin tasavvufla ilgili bir “kitâbı” vardı ki, çok önemli ilimlerle doluydu.
Onu bir talebesine verip;
“Git, bunu Ceyhun nehrine at da gel!”diye emretti.
Talebe, “peki” dedi.
Ve onu alıp nehre vardı.
Ama atmaya kıyamadı.
Döndüğünde sordu hocası:
“Kitâbı attın mı evlâdım?”
“Attım hocam.”
“Peki, ne gördün atınca?”
Başını öne eğdi.
“Bir şey görmedim hocam.”
“Öyleyse atmamışsın.Haydi tekrar git, kitâbı suya at!”buyurdu.
Delikanlı “başüstüne” dedi.
Ve kitâbı suya atıp geldi.
Hocası sordu yine:
“Attın mı oğlum?”
“Evet hocam, attım.”
“Peki ne gördün?”
“Atar atmaz bir sandık çıktı sudan. Kitap, o sandığın içine düştü ve kapakları kapanıp suyun dibine doğru indi. Sonrasını göremedim hocam.”
Hocası dinleyince;
“Şimdi atmışsın”buyurdu.
Delikanlı sordu:
“Bunun sırrı nedir hocam?”
Büyük velî;
“Tasavvufla ilgili çok ince bilgileri toplayıp bir risâle yazmıştım. Öyle ki, bu zamanın insanları bunları anlamaktan âcizdiler. Bu kitâbı, hazreti Hızır istedi benden. Sen onu suya atınca vazîfeli bir balık, onu senden alıp hazreti Hızır’a teslim etti” buyurdu.
Ve sordu ona:
“Şimdi anladın mı oğlum?”
“Anladım hocam, bağışlayın.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı