Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Rüyada yapılan ikaz!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-10-11 / Hit: 527

Tirmiz’de dünyaya gelenHakîm-i Tirmizîhazretlerinin zamanında âbid ve zâhid biri vardı ki inanmazdı bu zâtın büyüklüğüne.
Aleyhinde konuşurdu.
Tâ ki Resûlullah Efendimiz o kimseyi îkaz edene kadar.
Şöyle ki;
Bir gece Efendimiz bu kişinin rüyâsına girerek;
“Tirmizî'nin kıymetini bil! Ebedî saadete kavuşmak istiyorsan, onun hizmetine koş, vakit geçirme!”buyurdu.
Uyandı uykudan.
Anladı hatâsını...
Koştu hemen huzûruna.
Ve affını diledi.
Onu çok sevdi.
Hattâ talebesi oldu.
Ve ayrılmadı bir daha yanından.
● ● ●
Bir gün bir genç;
“Efendim geçen gün sohbette ‘günâh ateştir’ buyurmuştunuz, bu ne demek?” diye sordu.
Büyük zât cevâben;
“Herkes kendi ateşini buradan götürür. İşlenen günâhlara tövbe edilmemişse, O günahlar, âhirette ‘ateş’e çevrilecek ve gelip sâhiplerini yakacaktır”buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bir genç;
“Cehennem ateşinin şiddetiacaba ne kadardır efendim?”diye sordu.
Büyük zât;
“Cehennem’in ateşiöyle şiddetlidir ki, ondan bir tek kıvılcım dünyâya gelse, bütün bu dünyâyıyakar ve yok eder”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı