Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Sözümü dinler misin?"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-09-09 / Hit: 593

Behâeddîn-i Buhârîhazretleri bir gün Molla Necmeddîn adlı talebesine“Sana bir şey söylesem yapar mısın?”diye sordu.
Molla Necmeddîn;
“Yaparım efendim” dedi.
“Peki, günah bir iş söylesem de yapar mısın?”
Genç, tereddüt etti:
“Nasıl günah hocam?”
“Meselâ hırsızlık yapmanı istesem yapar mısın?”
“Mazur görün hocam, onu yapamam” dedi.
Başka talebeye sordu:
“Sen yapar mısın evlâdım?”
“Yaparım hocam.”
“Hırsızlık da olsa yapar mısın?”
“Yaparım efendim.”
Büyük velî;
“Pekâlâ, şu yaşlı kadının evine git. Duvardan atlayıp içeri gir. Odanın köşesinde bir torba ‘altın’ olacak, onu al bize getir”buyurdu.
Genç talebe;
“Başüstüne” dedi.
Ve gidip getirdi o altınları hocasına.
Diğer talebeler çok merak etmişlerdi bunun hikmetini.
Nihâyet sabah oldu.
Aynı talebeye o altınları verip;“Al bunları, götürüp yaşlı kadına teslim et. Merak ederse, bu gece hırsız çalacaktı bu altınları. Biz ondan önce davranıp kurtardık dersin”buyurdu.
O talebe;
“Başüstüne” dedi.
Ve fırlayıp gitti.
Büyük velî, öbürüne;“Eğer ‘peki’ deseydin, sana pek çok gizli şeyler âşikâr olacaktı, ama nasîbin yokmuş”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı