Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Bir sadâkat örneği

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-08-02 / Hit: 620

Behâeddîn-i Buhârîhazretleri anlatıyor:
Bir kış günü “aşk-ı İlâhî” kapladı beni.
Kendimden geçmiş hâlde dağlara çıktım.
Yalın ayak baş açık dolaştım. Ayaklarım yarılıp parçalandı ve delinip, kanlar aktı dikenlerin yerlerinden!
Bu hâldeyken;
“Gideyim, hocam Emîr Külâl'in dizi dibinde oturup sohbetini dinleyeyim” diye düşündüm...
Ve koşup katıldım
o feyizli sohbetine.
Hocam beni görünce;
“Kimdir bu? Niçin bana sormadan içeri aldınız? Çıkarın onu buradan”diye emretti.
Talebeler beni tutup dışarı attılar.
Bu hakâret, çok zor geldi nefsime.
Fakat kalbimden;
“Ey nefsim! Bu davranış gücüne gitti, ama sen daha ağırına lâyıksın. Sen şimdi kızıp burayı terk etmek istiyorsun. Amagitmeyeceğim. Çünkü bu büyüklerin her işinde hikmet vardır’dedim.
Başımı eşiğe koyup yattım.
Fecir sökene kadar bekledim.
Üstüme lâpa lâpa “kar” yağdı.
O karların altında kayboldum...
Sabahleyin hocam kapıyı açıp da dışarı çıkacaktı ki eşikte birikmiş “kar yığınını” gördü ve başımın üstüne bastı bir ayağını.
Hemen geri çekip;
“Kimdir bu kar altında yatan?”buyurdu.
Ve kaldırdı beni eşikten. Merhametle bir “nazar” edip, tasavvufun en yüksek derecesine çıkardı beni.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı