Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Muhammed benim Habib’imdir

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-11-28 / Hit: 1409

(Dünden devam)

Melekler:

“Yâ ilahel âlemin! Biz bilirdik ki Hazret-i Muhammed senin katında İbrahim Halil’den azizdir. İbrahim Halil’i cennet tarafında, Muhammed Habib’i ise cehennem tarafına buyurdun” derler.

Hak teâlâ:

“İbrahim benim Halil’imdir. Muhammed Habib’imdir. İbrahim’i cennet tarafında tutun ki ümmet-i Muhammed’den affettiklerim cennete giderken Onu görsünler” buyurur.

***

Yine buyurur ki:

“Muhammed’i cehennem tarafında tutun ki ümmetinden cehenneme gönderdiklerime şefaat etsin. Onun ümmetinin bazısını rahmetimle, bazısını da Onun şefaatiyle affederim.”

Yine Hak teâlâdan:

“Merhaba Halil, merhaba Habib, merhaba Sıddık” diye hitab-ı izzet gelir.

Hazret-i İbrahim:

“Gökleri ve yeri, aydınlık ve karanlığı yaratan Allahü teâlâya hamd olsun” der.

***

Peygamberimiz:

“Bizden üzüntüyü gideren Allahü teâlâya hamd olsun” buyurur.

Hazret-i Ebu Bekir de:

“Vaadinde sadık olan Allahü teâlâya hamd olsun” der.

Halil, Habib ve Sıddık’ın hamd etmeleriyle halk birbirine girerler.

Feryat ederler.

Figan ederler.

(Devamı yarın) (Menâkıb-ı çihâr yâr-i güzîn kitabından alınmıştır.)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı