Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Gafletten uyanalım!..

Mustafa Necati Özfatura

Tarih: 2017-03-10 / Hit: 937

Asırlardır Batı, Batıcılık, muasır medeniyet afyonu ile uyutulduk. Son yıllarda ve bilhassa 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Türkiye’de halkın uyanışı, dirilişi ve millîşuurun zirveye tırmanmaya başlaması Türkiye’yi bugüne kadar "Arka Bahçe"si olarak gören Hıristiyan Batı’yı çılgına döndürmüştür.
 
Hıristiyan Batı’nın gerçek ve çirkin yüzündeki örtü yırtılmıştır. Orta Doğu’daki sömürgecilerin asıl hedefi Müslümanları İslamiyetten uzaklaştırmaktır. Laiklik, Batıcılık ve seküler görüş vasıtalarıdır. İsrail devletinin kurulması bu planın bir parçasıdır. Şu andaki savaş ve krizler Haçlı Seferlerinin stratejik olarak şekil değiştirmiş hâlidir.
 
Geçmişte emperyalist Batı, savaşları kendi yapıyordu. Şimdi ise "vesayet savaşları" ile yapıyor. Bazı ülkelerin önüne köpeğin önüne atılan kemikler gibi menfaatler atılıyor. Ve yeni stratejiolarak İslam ülkelerini kendi aralarında savaştırıyor. Batı'nın Haçlı ordusu FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, yerli ve millîolmayan aydınlardır. Hepsinin ipleri üst aklın elindedir.
 
Haçlı zihniyeti ve kini giderek artan Batı, referandum neticesinin “hayır” çıkması için her türlü imkânını kullanıyor. Acaba neden? Herhâlde Türkiye’nin menfaatini düşünüyor olamaz. Hayırcıların niyetleri ne olursa olsun Batı’ya PKK ve diğer şer güçlere istemeyerek güç veriyorlar. Batı’nın silahı terördür. Terörü destekleyen, kuran başta ABD olmak üzere Hıristiyan Batı’dır. ABD’nin DEAŞ ile mücadelesi dünya kamuoyunu aldatma stratejisidir. Trump açıkça "DEAŞ’ıObama iktidarı kurdu" itirafını yapmıştır.
 
Terörün arkasında kim var? Yahudi asıllı James D. Davidson’un The Great Reckoning Simon and Schuster co. 93 adlı eserinde deniliyor ki:
 
“Marksizmi, Sovyetler Birliği ve onun peyki Demirperde ülkelerini şiddet, baskı ve terör yiyip bitirdi. Müslümanlara uygulanacak şiddet, baskı ve işgalleri haklı göstermek için Müslümanları terörist göstermek kaçınılmazdı. Müslüman ismi taşıyan terör örgütleri kurarak, bazı Müslümanları para ya da menfaat karşılığı satın alarak bazılarını da dinîduygularını okşayarak terörde kullanıp, İslamiyeti gözden düşürmeye mahkûmuz."
 
Müslümanlara hazırlanan tuzak ve varılmak istenen hedefi de şöyle itiraf ediyor: “Biz Batı için gelecek on yıllarda yeniden gündemi belirleyecek İslami tehditten kaynaklanacak bir söz konusu olayın olmasını beklemekteyiz. Marksizm öldü. Marks 'sahte bir peygamber' olmakla kalmadı;tarihteki diğer sahte peygamberler gibi ömrü kısa sürdü... İslamiyete gelince tarih 1400 yıldır yüz yüze bulunuyor. Müslümanlar son birkaç asırdır Batı afyonu ile uyutuldu. Ama son yıllarda uykudan uyanmak üzeredir. Mazi özlemi ile dinlerine sahip olmaya başladılar. Kendi medeniyetlerini Batı medeniyetinden çok üstün görmeye ve Batı medeniyetine kendi medeniyetlerinin temel oldukları görüşü giderek çoğalmaktadır. İslam ayrıca Batı için ekonomik bakımdan katı Sovyet İmparatorluğundan daha yıkıcı olabilir… İslamiyet bütün dinler ve inançlar içinde en canlı ve inandırıcı dindir. İslamiyet son yıllarda hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Kapitalist Batı’nın hedefi, eski materyalist düşmandan (komünizmden) dinîbir düşmana yani İslamiyete yönelmiştir. Yeni düşman İslamiyettir. Kalesi ise Türkiye’dir. İslamiyeti yıpratmanın en kestirme yolu ise İslamiyeti terör kaynağı, Müslümanları terörist göstermektir...”
İsmi ve hedefi ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin kurucusu, destekleyicisi Batı’dır. Halen bazıları uyanmayacak mı? Türk ve İslam düşmanı İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee’nin görüşü:
 
“21. Asır dinler asrı olacaktır. 'İdeolojiler' ve 'izm'ler silinmeye mahkûmdur. Çünkü 19. ve 20. asır ideolojilerin ve izmlerin hâkim olduğu asırlar olmuştur. İnsanlık izm ve ideolojilerden beklediğini bulamadığı gibi, çok büyük felaketler yaşadı. İnsanlar huzur ve refahı büyük dinlerde arayacaklardır. Hıristiyanlığın insanlığa vereceği bir şey yoktur. İslamiyet insanlık için çok cazip bir sahadır. İslamiyetigözden düşürmezsek 21. Asır İslamiyetin asrı olacaktır. Elimizi çabuk tutarak ve her çareye başvurarak ve İslam ülkelerindeki kişi ve şahısları kullanarak İslamiyeti gözden düşürmeliyiz!..”

YORUM YAZ




Yazarın Diğer Makaleleri

Gelişen ekonomimiz...

En hızlı büyüyen 5’inci ülkeyiz. 2030 yılında Fransa’yı geçerek dünyada 9’uncu Avrupa’da 4’üncü olacağız (THY Genel Müdürü). Eminönü-Eyüp Sultan-Alibeyköy tramv...

Orta Doğu’da fitne kaynağı

ABD heyeti YPG ve PYD ile görüştüler. Kirli ittifak devam ediyor. ABD heyeti Kandil’e gitti. ABD Suriye’de Irak’ta olduğu gibi federal bir sistem istiyor. Bu sistem...

Afrin operasyonu

Muhtemelen bu yazının çıktığı gün Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile Özgür Suriye Ordusunun Arap bölgesi olan ama DEAŞ ve PYD oyunu ile işgal altına alınan Afri...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı