Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Başka soracağın var mı evlâdım?"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-03-03 / Hit: 703

Bağdat evliyâsından ve kabr-i şerîfi de orada olanEbû Saîd-i Harrazhazretlerinin huzûruna bir “genç” geldi bir gün.
Bâzı dînî suâller sordu.
Aldı cevaplarını.
Ancak birini unuttu.
"Gıybet orucu bozar mı?" diye soracaktı.
Ama bir türlü hâtırlayamadı.
Tam kalkıyordu ki büyük zât;
“Başka soracağın var mı evlâdım?”diye sordu.
“Var efendim” dedi.
Sonra düşündü...
Ama hâtırlayamadı.
“Unuttum hocam” dedi.
Büyük velî;
“Az daha düşün, belki hâtırlarsın”buyurdu.
Genç, yine düşündü...
Yine hâtırlayamadı.
Büyük zât, gence;
“Gıybet hakkında mı soracaktın yoksa?”buyurdu.
O zaman hâtırladı...
“Evet hocam” dedi.
Mübârek zât;
“Gıybet, orucu bozmaz. Ama sevâbını giderir”buyurdu.
Genç duygulandı!
Ve ellerine sarıldı.
Öptü ve bir daha ayrılmadı yanından.
● ● ●
Bir gün de bu zâta;
"İyi bir insan nasıl olur efendim?" diye sordular.
Cevâbında;
"İyi bir insan; herkesin çok sevdiği, ihtiyaç duyduğu bir kimsedir. Tıpkı (su) gibi, (hava) gibi, (gıda) gibi"buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı