Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Büyükler imtihan edilmez!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-03-01 / Hit: 778

Horasan’da yetişen ve kabr-i şerîfi Mehene şehrinde olanEbû Saîd-i Ebül Hayrhazretleri, talebesiyle dergâhında oturuyordu ki bir yabancı genç girdi içeri.
Ve selâm verdi...
Oturdu bir yere.
Maksadı, imtihan etmekti bu zâtı.“Eğer kalp gözü açık bir velîyse bana hurma ikrâm etsin"diye geçirdi içinden...
O böyle düşünüyordu ki büyük velî sohbeti kesip, çağırdı Ahmed ismindeki bir talebesini.
Talebe koşup geldi.
“Buyurun hocam.”
“Evlâdım! Bizim eve git... Sana hurma verecekler, onu al, buraya getir!”dedi.
O talebe;
“Başüstüne” dedi.
Bir solukta eve gitti.
Ve hurmaları getirdi.
Büyük zât aldı hurma tabağını, o gelene uzatıp“Buyur evlâdım, taze hurmadır, her zaman bulunmaz”buyurdu.
Genç, edeple aldı.
Yedi o hurmadan.
Sonra ellerine yapışıp“Beni de talebeliğe kabul edin!”diye yalvardı. Ve artık ayrılmadı o kapıdan.
● ● ●
Bir gün de biri gelip “Dînimizde ilim öğrenmenin yeri nedir efendim?” diye sordu bu zâta.
O da cevaben;
“İlim öğrenmek için evinden çıkan kimseye melekler imrenir. Gelip o kimsenin ayakları altına kanatlarını sererler. Denizdeki balıklar, karadaki hayvanlar, havadaki kuşlar, onun için duâ ederler”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı