Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Yâ İlâhi! Ben oğlumdan razıyım"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-12-26 / Hit: 812

Silsile-i aliyyedenBayezid-i Bistâmîhazretlerinin “rahmetullahi aleyh” annesi, karlı ve dondurucu bir kış gecesi, seslendi yatağından:
“Bayezid!”
“Buyur anneciğim.”
“Oğlum, bana biraz su verir misin.”
“Peki anne, derhâl!” dedi.
Ve koştu testiye.Ama testi boştu...
Dışardaki çeşmeden getirmek gerekiyordu.
Kar, soğuk demedi.
Koştu çeşmeye.
Suyu doldurup da gelinceye kadar annesi uyumuştu.
Uyandırmaya kıyamadı.
Başucunda bekledi.
Ama nasıl?Elinde, buzla kaplı testi.
Üstelik de ayakta.
Nice zaman sonra uyandı annesi.
Onu öyle görünce şaşırdı!
“Oğlum niçin ayaktasın?”
“Sana su vermek için anneciğim.”
“İyi de, oturup beklesene.”
“Suyu hemen vereyim diye ayakta bekliyorum” dedi.
Soğuğun şiddetinden, parmakları testiye yapışmıştı!
Kadıncağız duygulandı!
Ne diyeceğini bilemedi.
Oğluna, sevgiyle baktı.
Ellerini duaya açtı.
Ve cân-ü gönülden;
“Yâ Rabbî! Ben oğlumdan çok râzıyım. Sen de ondan râzı ol”diye dua etti, yalvardı.
Bayezid, işte bu dua ile “Bayezid-i Bistâmî hazretleri” oldu.“Rahmetullahi aleyh.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı