Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kâbe-i muazzama on kere inşa edildi

Vehbi Tülek

Tarih: 2016-12-23 / Hit: 837

Kâbe-i muazzama, Haccac’ın tamir ettiği şekliyle günümüze kadar devam etmiştir...

 
Abdullah bin Muhammed Şâverî hazretleri Hicaz âlimlerindendir. 705 (m. 1305)’de Mekke-i mükerremede doğdu. 790 (m. 1388)’de orada vefât etti.Bir dersinde şunları anlattı:
“Kâbe-i muazzama on kere yapıldı:
1- İlk önce melekler yaptı. Rivâyet edilir ki,Allahü teâlâ meleklere her semâda ve yerin her katında bir ev yapmalarını emretti.
2- Âdem aleyhisselâm tarafından yapılmıştır. Rivâyet edilir ki,Ona; “Sen ilk insansın. Bu insanlar için konulan ilk beyttir” denildi.
3- Şit aleyhisselâm tarafından çamur ve taşla yapıldı. Nûh aleyhisselâm zamanındaki tufana kadar bu hâli ile kaldı.
4- İbrâhim aleyhisselâm tarafından yapıldı. Allahü teâlâ İbrâhim aleyhisselâma, Cebrâil aleyhisselâm vasıtasıyla, Kâbe-i muazzamayı yapmasını bildirdi. Bu sebeple; “Dünyâda Kâbe-i muazzamadan daha şerefli bir yer yoktur” dendi.
5- Amalika kabilesi tarafından yapıldı.
6- Cürhüm kabilesi tarafından yapıldı.
7- Kusay tarafından yapıldı.
8- Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) tarafından yapıldı.
9- Kureyş kabilesi tarafından yapıldı. Bu inşâ sırasında Resûl-i Ekrem de hazır bulundu. O zaman Peygamber efendimiz 35 yaşında idi.
10- Abdullah bin Zübeyr tarafından yapıldı. Haccac’ın Mekke-i mükerremeyi muhâsarasında, mancınıkla atılan taşlardan bazısı Kâbe-i muazzamayı tahrip etmişti. Abdullah bin Zübeyr önce istihâre ve istişâre ettikten sonra, 64 (m. 683)’de Kâbe-i muazzamayı yıktı. Yıkma işi İbrâhim aleyhisselâmın yaptığı direklere kadar vardı. Bu yeni yapıyı İbrâhim aleyhisselâmın yaptığı direklerin üzerine kurdu. İnşaatı 65 (m. 684) senesi Receb ayında bitirdi. Sonra fakirler için yüz tane deve kesti ve fakirleri giydirdi. Daha sonra Haccac tarafından tamir ettirildi. Haccac, Hacer-ül-esved tarafındaki duvarı, Rükn-ü Yemânî yanındaki garbî kapı ve şarkî kapı altındaki kısımları yaptırmıştır. Kâbe-i muazzamanın damını, Abdullah İbni Zübeyr’in yaptığı şekilde bırakmıştır. Kâbe-i muazzama, Haccac’ın tamir ettiği şekliyle günümüze kadar devam etmiştir. İbn-i Abbâs (radıyallahü anhüma) buyurdu ki: “İbrâhim aleyhisselâm, Kâbe-i muazzamayı şu beş dağdan getirdiği malzemelerle yapmıştır. Tûr-i Sina, Tûr-i Zitâ, Şam’daki Lübnan dağı, Cizre’deki Cildi dağı. Temellerini ise, Mekke-i mükerremedeki Hirâ dağından getirdiği malzemeden yapmıştır.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Muhtaç olanlara yardım edebilirsin"

“Bir adam, babama seksen altın emanet edip,cihâda gitti. O günlerdeMedine’de kıtlık oldu..."   Kâdızâde Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Kastamonu’d...

Helâlin hesabı haramın ise azabı vardır!..

Hazreti Ali buyurdu ki:“Dünyânın helâli hakkında hesap, haramı hakkında azapvardır.”   Behâüddîn bin Şeyh Lütfullah hazretleri Hacı Bayram-ı Velî hazretleri...

Eshâb-ı kiramın en üstünleri hakkında...

Hulefâ-i râşidîn hak üzere idiler. Eshâb-ı kiram, muhikk, mümin, ihlâslı ve sâdık idiler...   Ebû Sa’îd İsmâil Bûşencî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimid...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı