Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Şeytanı kovmak için gidiyor!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-12-20 / Hit: 769

Buhara’da yaşayanAli Ramiteni“kuddise sirruh” hazretleri, talebesiyle bir yere gidiyorlardı ki havada beyaz “bir kuş” gördüler.
Başları üzerine geldi.
Ve iyice alçalarak;
“Kâmil er ol yâ Ali!”dedi.
Ve havalandı tekrar.
Talebeler çok duygulandılar bundan.
Hatta birçoğu kendinden geçti.
Hiç böyle bir şey görmemişlerdi ömürlerinde.
Zira kuş konuşuyordu.
Kendilerine gelince;
“Efendim, o kuşun hikmetini çok merak ettik” dediler.
Cevabında;
“O kuş suretinde gördüğünüz, hocam Mahmud-u İncirfagnevi hazretlerinin ruhudur. Hakk teâlâ ona bu kerameti vermiştir. Darda olan insanların imdadına yetişir”buyurdu.
Onlar dinlediler.
Ve sordular ki:
“Şimdi nereye gitti efendim?”
Büyük veli;
“Şu anda, filân kes son nefeslerini vermektedir. Şeytan musallat olmuş, imânını almak için uğraşıyor. Şeytanı kovmak için gidiyor”buyurdu.
● ● ●
Bazı sevdikleri, bu zata;
“İslâmiyet, dünya zevklerini yasaklıyor mu?” diye sordular.
Büyük zat cevaben;
“Hayır, dinimiz dünya lezzetlerini yasaklamıyor. Bunların, hayvanlar gibi azgın, taşkın şekilde, zararlı olarak kullanılmasını yasak ediyor”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı