Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Şimdi duanın faydası olmaz!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-12-03 / Hit: 740

Hindistan evliyasındanAlaüddin-i Sabirhazretlerinin babası, Şah Abdürrahim adında sâlih bir Müslümandı.
Bir gün hastalandı.
Ve gittikçe de arttı...
Midesine kuvvetli bir “ağrı” girmiş, ev halkı endişeye kapılmıştı bu yüzden!
Komşular öğrendiler.
Ve ziyaretine geldiler.
Onun “çok hasta” olduğunu görünce, teselli eylediler.
Alaaddin küçüktü.
Henüz beş yaşındaydı...
Gelenler ona bakıp; “Alaaddin, senin duan kabul olur. Haydi bir dua et de, Hakk teâlâ babana şifa ihsan eylesin” dediler.
Alaaddin, başını olumsuzca yukarı kaldırıp“Şimdi dua etmenin faydası olmaz”dedi.
Hayretle birbirlerine bakıştılar!
Ve merakla sordular:
“Neden Alaaddin?”
“Çünkü çok geç. Resulullah Efendimizi görüyorum. Cennette babamı bekliyorlar. Melekler de ellerinde cennet elbiseleriyle babamı götürmeye geliyorlar”dedi.
O anda babası “Allah” dedi.
Ve ruhunu teslim etti...
● ● ●
Bir genç, nasîhat istedi bu zattan.
Cevaben buyurdu ki:
“Müminleri sevindir.”
Genç adam;
“Bu iş çok mu sevaptır efendim?” dediğinde;
“Evet, Peygamberimiz; ‘Allahü teâlânın, farzlardan sonra en çok sevdiği iş, bir mümini sevindirmektir’ buyuruyor”diye cevap verdi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı