Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bu yaptığın zulümden vazgeç!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-11-25 / Hit: 852

Ahmed Sarbanhazretleri, Hayrabolu'da doğdu, orada vafat etti.

O devirde bir vâli vardı.
Fakir halka zulmederdi.
İşte o günlerde bu zat geldi o beldeye. Halk onu görünce hemen etrafını sarıp “Tam zamanında geldiniz efendim” dediler.
Büyük veli sordu:
“Hayrola, ne oldu?”
Köylüler vâlinin zulümlerini anlatıp “Ne yapmamızı tavsiye edersiniz?” diye sordular.
Celâllendi mübarek!
Çatıldı kaşları hemen.
“İçinizde cesur biri var mıdır?”diye de sordu onlara.
Bir genç ileri çıkıp;
“Emredin hocam, ne gerekiyorsa ben yaparım” dedi.
Mübarek sevindi...
Ve buyurdu ki: “Pekâlâ, sen şimdi o vâliye git ve‘Bu yaptığın zulümden vazgeç! Yoksa sen bilirsin!’diye söyle ona.”
Genç, “peki hocam” dedi
Ve vâlinin karşısına geçip;
“Ey vâli! Bu yaptığın zulümden vazgeç, yoksa sen bilirsin”dedi.
Vâli fena hâlde korktu!
Titremeye başladı!
Ve“Hayhay, bundan sonra kimseden vergi almayacağım. Aldıklarımı da iade edeceğim”dedi.
Köylü çıkıp gitti.
Vâli ise içinden;
“Allah Allah! Kimdi bu adam?” dedi.
Kalktı, düştü genç köylünün ardına.
Çünkü onu bir “Allah adamının” gönderdiğini tahmin etmişti...
Gidip buldu bu büyük zatı.
Elini öpüp “talebesi” oldu aynı gün...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı