Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Başkasının işine karışmasın!

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-10-31 / Hit: 802

Musul’da yaşayıp orada vefat edenAdiyy bin Müsafirhazretleri, bir gün hizmetçisine;
“Filânca adaya git. Orada bir mescit göreceksin. İçerideki kimseye benden selâm söyle ve‘Sen kendi işine bak, kimseye karışma!’diye söyle” dedi.
Ve buyurdu ki:
“Gözünü kapat ve aç!”
Hizmetçi gözünü kapayıp açınca, bir anda o adada buldu kendisini.
Mescidi görüp girdi içeri.
İçeride “bir ihtiyar” vardı.
Ona yaklaşıp “Ben Musul'dan geliyorum. Adiyy bin Müsafir hazretleri size selâm söyledi ve‘Ona söyle, kendi işine baksın. Gayrinin işine karışmasın’buyuruyor” dedi.
O, bunları duydu.
Başladı ağlamaya!
Sordu hizmetçi:
“Niçin ağlıyorsunuz?”
“Şimdi bir Müslümana suizan ediyor ve‘O kişi niçin böyle yapıyor ki?’diyordum içimden. O anda seni gördüm karşımda. Cenâb-ı Hakk senden ve o büyük veliden razı olsun. O zâta selâm ve hürmetlerimi arz et” dedi.
Hizmetçi;
“Olur söylerim” dedi.
Sonra gözünü yumup açtı. Musul'da, Adiyy bir Müsafir hazretlerinin yanında buldu kendini. Adamın selâmını arz etti büyük veliye.
● ● ●
Bir genç de, bu büyük veliden nasihat istemişti.
Ona cevaben;
“Ey evlâdım! Dost düşman, herkesi güler yüz ve tatlı dille karşıla. Hiç kimseyle münakaşa etme, herkesin özrünü kabul et. Kusur ve kabahatlerini affedip zararlarına karşılık yapma!”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı