Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Sen bu geceyi yaylada geçir!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-10-28 / Hit: 829

(Dünden devam)
Anadolu velilerindenAbdürrahim Tırsihazretlerinin hocası Eşrefoğlu Rumi hazretleri, çağırdı bir gün onu.
“Abdürrahim!”
“Emredin hocam.”
“Sen bu gece yaylaya git, geceyi orada geçir.”
“Başüstüne” dedi.
Ve gitti yaylaya.
Bir gün evvel sepetinden “elma” alan zat (Hızır aleyhisselâm) oradaydı.
Hemen yapıştı ellerine.
Ve yalvardı:
“Bana dua edin efendim.”
Hızır aleyhisselâm;
“Ey Abdürrahim, hizmetinde olduğun zatın kıymetini bil! Onun duasını almaya bak!”dedi.
Ve gözden kayboldu...
Abdürrahim Tırsi, o günden sonra daha iyi bildi hocasının kıymetini. Daha “bir kuvvetle” sarıldı hizmetine.
● ● ●
Abdürrahim Tırsi hazretleri bir gün talebesiyle sohbet ediyordu.
Ancak talebeden birinin suratı “asıktı” nedense.
Bu hâl dikkatini çekti.
Mevzuyu değiştirip;
“Müminin alâmeti, güleryüzlü olmaktır çocuklar. Münafığın alâmetiyse çatık kaş ve asık surattır. Elhamdülillah hepimiz mümin olduğumuza göre asık surat bize yakışmaz”buyurdu.
Sonra yana döndü.
Ve belli etmeden baktı o talebeye.
O asık suratı gitmişti.
Tebessüm ediyordu.
"Elhamdülillah" deyip devam etti önceki dersine...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı