Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Yapılacak en mühim iş nedir?

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-10-14 / Hit: 769

Kazvin’de yaşayanAli bin Ömer Harbihazretlerinin sevdiği biri şöyle anlatıyor:

Bu zatı görmek için evine gittim.
İltifat ederek içeri aldı.
Oturup, sohbet ettik.
O esnada bir kimse hediye olarak çok miktarda “elma ve kayısı” getirip takdim etti bu büyük veliye.
Onlardan bana ikram etti.
Sonra hepsini bir talebesine verip“Bunları fukaraya dağıt!”buyurdu.
Talebe gelince sordu:
“Hepsini dağıttın mı?”
“Evet hocam, dağıttım.”
“Şimdi rahat ettim”buyurdu.
Çok duygulanmıştım!
O anda; “Ne cömert bir insan... Hayatımda böylesini görmedim” diye geçirdim içimden.
● ● ●
Bir gün de bazı sevdikleri; “İman etmek nasıl olur efendim?” diye sordular bu zâta.
Cevabında;
“İman etmek için kelime-i şehadeti söylemek lâzımdır. Bu kelimenin mânâsına doğru inanmak için de Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi inanmalıdır”buyurdu.
● ● ●
Bir gün de sohbetinde;
“Yapılacak en mühim iş, imânını Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi düzeltmektir”buyurdu.
Dinleyenler sordu:
“Sonra ne mühimdir efendim?”
Cevabında;
“İmandan sonra en mühim emir, beş vakit namazdır. Beş vakit namaz kılmak, her Müslümana farz-ı ayndır ve kılmamak büyük günahtır”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı