Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Haydi bizim haneye gidelim"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-10-12 / Hit: 827

Kazvin’de doğanAli bin Ömer Harbihazretleri, Allah adamlarındandır.
Kerametleri vardı.
Kalpleri okurdu.
Bir kişi, bu zatın sohbetine giderken yolda kendi kendine "Huzuruna varınca,‘Efendim, zât-ı âlinizin yediği yemekten bana da ikram eder misiniz’diye arz edeyim" dedi.
Bu düşünceyle vardı.
Oturup sohbet ettiler.
Nihayet sohbet bitti, büyük veli, bu kimsenin eline yapışıp“Haydi bizim haneye gidelim”buyurdu.
Ve eve vardılar.
Sonra üzerinde “yufka” ve “hurma” bulunan bir sini getirip;“Biz bunlardan yeriz kardeşim. Haydi, birlikte yiyelim”buyurdu.
Yiyip kalktılar...
Adam mahçuptu! "Âh, keşke öyle düşünmeseydim" diyordu içinden...
● ● ●
Biri de anlatıyor ki: Ben, Ali bin Ömer Harbi hazretlerinin arkasında ilk defa namaz kıldığımda bir şey dikkatimi çekmişti.
Şöyle ki;
Çok elbisesi vardı, hem de süslü, sırmalıydı. İçimden “Bu nasıl zühd ve takva ehlidir ki, süslü ve sırmalı elbise giyiyor?” dedim.
Öyle biliyordum.
Yani Allah adamları, dünyaya düşkün olmadıkları için “eski elbise” giyerler zannediyordum.
Ve namaz bitti.
Mübarek zat bana bakıp“Sırmalı elbise giymek, zühdü ve takvayı bozmaz’buyurdu.
Utancımdan yerin dibine geçmiştim!

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı