Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Üstlerine asker gönderdi

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-11-08 / Hit: 1455

Hazret-i Ömer halifeyken, bir gün İran'dan bir grup Müslüman geldi.
Huzuruna girdiler.
Sonra izin isteyip:
"Ey halife! İranlı eşkıyalar yol kesip Müslümanlara zulüm yapıyorlar"diye şikâyet ettiler.
O bunları dinledi.
Birden gadaba geldi.
Ve derhal üstlerine asker gönderdi. İslam askeri oraya vardılar.
Düşmana ilk teklifi yaptılar:
"İman edin!"
"Hayır etmeyiz.”
"Öyleyse cizye verin!"
"Cizye de vermeyiz.”
? ? ?
O zaman savaşa tutuştular.
Ve zafer kazanıldı.
Çok ganimet alındı.
Ganimet malları içinde içi"inci mücevher"dolu bir kutu vardı.
Başkumandan o kutuyu aldı.
Bir ere verip:
"Bunu Halifeye götür ve ‘kumandanımız Mesleme’nin zatınıza hediyesidir’ de!"diye emretti.
Er “Peki” dedi.
Medine’ye geldi.
O esnada Halife, fakirlere ziyafet veriyor, hatta yemekleri bizzat kendisi dağıtıyordu.
? ? ?
Bir ara onu gördü.
Ve çağırıp sordu:
"Seni kim gönderdi?”
Er cevaben:
"Başkumandan Mesleme"deyince, koluna girip evine götürdü. İçeride sergi olarak bir minder vardı, bir de kilim.
Eri mindere oturttu.
Kendisiyse kilime. (Devamı yarın) (Menâkıb-ı çihâr yâr-i güzîn kitabından alınmıştır.)

 

08.11.2013

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı