Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Dünya malı, dünyada kalır...

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-08-24 / Hit: 1036

Mısır'da yetişen evliyanın büyüklerindenLeys bin Sa'dhazretleri bir gün sevdiklerine;

“Kardeşlerim! Dünya malı dünyada kalır, ona sakın gönül bağlamayın”buyurdu.
Ve şunu anlattı:
Bir “fakir” adamla “zengin” birisi, birlikte yolculuğa çıkmış ve bir yerde mola vermişler.
Fakir olan, oradaki bir ağacın altına uzanıp uyumuş. Bir müddet sonra zengin, onu uyandırıp;
“Kalk, karanlık basmadan biraz daha yol alalım” demiş.
Fakir, gözünü açmış.
Ve zengin adama;
“Niye beni uyandırdın? Ne güzel rüya görüyordum”demiş.
Zengin, sormuş ona:
“Hayrola, ne görüyordun?”
Sorma, çok zengin olmuşum. Köşklerim, saraylarım ve etrafımda dönen hizmetçilerim vardı.”
Zengin ona bakmış.
Alaylı bir tavırla sormuş:
“Şimdi ne oldu o malların?”
“Gözlerimi açınca, hepsi kayboldu.”
Zengin gülmüş;
Yine alaylı tavırla;
“Ne yapayım öyle malı. Gözlerin açılınca hepsi kayboldu” demiş.
Bu defa fakir sormuş:
“İyi de, sen ölünce malların kaybolmayacak mı?”
“Kaybolacak tabii...”
Bunun üzerine;
“O zaman farkımız ne? Benim mallarım, gözlerimi açınca kayboldu, seninkiler de gözünü kapayınca kaybolacak”deyip, taşı gediğine koymuş...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı