Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Her bakışınız ibret olsun!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-07-30 / Hit: 910

 

"Her bakışınız ibret olsun!"
İran’da doğan ve tâbiînden olanTavus bin Keysanhazretleri anlatıyor: İsa aleyhisselâma sordular ki: “Ey Allah'ın peygamberi! Bize neyi tavsiye edersiniz?”
İsa Nebi, onlara;
“Sözünüz zikir, sükûtunuz fikir, bakışınız ibret olsun!”buyurdu.
Yine O anlatıyor:
Hacca gitmiştim. Yanımda bir de çocuk vardı. Binecek bir hayvanı ve yiyeceği yoktu. “Ey çocuk! Senin yiyeceğin yok mu?” dedim.
Çocuk bana bakıp;
“En iyi yiyecek takvadır. Kerimlerin evine giderken yiyecek götürmek uygun değildir”dedi.
İhram kuşandığımızda,bizler“Lebbeyk”dedik.
O ise söylemiyordu. Sordum ki “Sen niçin söylemiyorsun?”
Cevaben bana;
“Retcevabını duymamak için söylemiyorum”dedi. Bu söz üzerine ağladım ve kendi kendime “Bu çocuk reddolunmaktan korkarsa bizim hâlimiz nice olur?” dedim.
Sonra Mina’ya geldik.
Kurbanlarımızı kestik.
Fakat çocuk kesmedi ve ellerini açıp“Ey Allah'ım! Herkes kurban kesiyor, benimse kurban kesecek param yok. Şu küçük vücudumu senin için kurban etmek istiyorum”diyerek ağlıyordu!
Bu şekilde dua etti...
Şehadeti söyledi ve canını Canan’a teslim eyledi. Annesi, hadiseye ağlarken gaipten bir ses“Ey hatun! Senin çocuğun, benim rızama kavuşmak için canını feda etmek istedi. Kabul ettim... İstersen seninkini de kabul ederim”diyordu...
30.07.2016

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı