Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Sarhoş gencin hidayeti

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-07-11 / Hit: 924

Afganistan evliyasındanSeyfeddin Halvetihazretlerinin sözleri çok tesirliydi. Bir gün sohbet meclisine, “sarhoş” bir genç gelip nâra atmaya başladı.

Bağırıp çağırıyordu.
Büyük veli onu gördü.
Alıp eve götürdü.
Banyo aldırdı. Güzel elbiseler giydirdi. Bıyıklarını kırkıp talebe şekline soktu.
Sonra, elini kaldırıp;
"Yâ Rabbî! Biz bunun zâhirini süsledik. Sen de bâtınını/kalbini süsle"diye dua etti.
O genç o gece yattı.
Ve bir rüya gördü
Uyanınca Şeyh Seyfeddin hazretlerinin kapısına koşup ve ayaklarına kapanıp af diledi. Yaptıklarına tövbe etti ve talebeleri arasına girdi...
Aradan zaman geçti...
Seyfeddin Halveti hazretlerini bir yere vaaza davet ettiler. Büyük zât oraya kendi gitmeyip, talebelerini ve bu genci gönderip, vaazı da bu gencin yapmasını söyledi.
Talebeler şaşırdılar!
"Nasıl olur?”dediler.
Kalben itiraz ettiler.
Seyfeddin hazretleri, onlara"Söz dinleyin!”buyurdu. “Başüstüne efendim” deyip o yere gittiler. O yeni talebe kürsüye çıktı ve vaaz etti.
Cemaat zevkle dinlediler.
Ve çok istifade ettiler.
Nihayet vaaz bitti.
O genç kürsüden indi. Talebe arkadaşları, ona dediler ki:
“Ne güzel vaaz ettin?”
O genç cevaben;

“Ben etmedim ki… Ben kürsüye çıktığımda benimle birlikte hocam da çıktı. O ne söylediyse ben aynısını tekrarladım, o kadar”dedi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı