Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Taundan kaçmış olur muyum?"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-06-08 / Hit: 914

Kahire’de yetişen büyük veliYahya Münavihazretlerinin bir talebesi anlatıyor:

Ben Kahire'deyken taun (veba) salgını vardı. Babamı ziyaret için sefere çıkmaya niyet ettim.
Ama tereddüt ettim.
Düşündüm taşındım.
Kendi kendime “Ben sefere çıkarsam taun salgınından kaçmış olur muyum?” dedim.
Sonra da;
“En iyisi hocama sorayım” deyip o gece yattım.
Ve bir rüya gördüm.
Bir duvar ardındaydım.
Bana, “ok” atıyorlardı.
Fakat o duvar bana “siper” oluyor, oklar bana bir zarar vermiyordu. O an yerde bir “kâğıt” gördüm.
Hemen onu alıp okudum.
Kâğıtta“Taun hastalığına karşı seni koruyanlar, vazifelerini yaptılar”diye yazıyordu.
Ve sabah oldu.
Hocama gittim.
Bana bakıp“Babanı ziyarete git. Zira baban seni çok merak ediyor. Bu sefere çıkmakla taundan kaçmış olmazsın. İnşallah selâmetle gider gelirsin"buyurdu.
Çok sevindim.
Teşekkür ettim.
Hocam bana “Rüyanda gördüğün kâğıttaki yazıyı daha önce görmüş müydün?” diye sordu.
Ben “hayır” deyince;
“O yazı, İbni Hacer-i Askalâni hazretlerinin yazısıdır”buyurdu.
Hocamla vedalaştım.
Ve yola çıktım.
Bindiğim gemidekilerin çoğu yolda taundan öldüler, fakat ben, selâmetle gittim ve salimen Kahire’ye döndüm.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı