Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İmtihan için sorma!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-10-25 / Hit: 1321

Hazret-i Ali sözüne devamla ‘Allahü teâlâya yemin ederim ki eğer izin olsa, Tevrat’ın ve İncil’in içinde olanları haber verirdim. Beni, o ikisi tasdik ve kabul ederlerdi’ buyurdu.

O mecliste biri vardı.

İsmi Da’leb Yemani.

O kendi kendine:

‘Bu kişi ne garip dâvâda bulundu. Ben şimdi onu imtihan edeyim’ dedi.

Ve yerinden kalktı.

‘Bir sualim var’ dedi.

Hazret-i Ali ona:

‘Öğrenmek için sor. İmtihan etmek için sorma!’ buyurdu.

***

Da’leb sordu:

‘Rabbini gördün mü yâ Ali?’

Buyurdu ki:

‘Görmediğim Rabbime tapacak değilim!’

Bu defa şöyle sordu:

‘Nasıl gördün?’

Buyurdu ki:

‘Bu gözler Onu, dünyada gördükleri gibi göremezler. Lâkin gönüller, anlaşılmaz bir hâlde görür. Benim Rabbim birdir. Şeriki yoktur. Benzeri bulunmaz. İkincisi olmaz. Mekândan münezzehtir. Akılla anlaşılmaz, yarattıklarına benzemez.’

***

Da’leb bunları işitti.

Yüzü üzerine düştü.

Bayılmıştı.

Bir müddet geçti.

Kendine gelince:

‘Hak teâlâya söz veriyorum. Bundan sonra hiç kimseye, imtihan niyetiyle bir şey sormıyacağım’ dedi.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı