Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Ben de size geliyordum"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-04-25 / Hit: 992

Trablus’ta yetişen velilerdenMuhammed Cisrhazretlerinin vefatından sonra, kardeşi Mustafa Efendi, maddi bir sıkıntıya düştü... Bir gün sabah vakti üzüntülü ve kederli olarak çıktı evinden!
Yürümeye başladı.
Nereye gidiyordu?
Kendi de bilmiyordu...
Nihayet yolda Hristiyan bir kimse ile karşılaştı...
Hristiyanın yaşı ileriydi...
Muhammed Cisr'i severdi.
Mustafa Efendi’yi gördü.
Gülümseyerek yanına geldi ve büyük bir hürmetle elini öpüp şöyle anlattı:
“Efendim, ben de size geliyordum, bu akşam rüyamda ağabeyiniz Muhammed Cisr'i gördüm. Bana‘Kardeşim Mustafa'nın maddi sıkıntısı var. Ona bir miktar para ver’dedi.
Uykudan uyandım.
Ve tekrar yattım.
Yine onu gördüm.
Tekrar aynı şeyleri söyledi. Şeyhin emrini yerine getirmek için şimdi size geliyordum” dedi ve cebinden bir “kese” çıkarıp Mustafa Efendi’ye verdi.
O da teşekkür etti.
Ayrılıp eve döndü.
Keseyi açıp baktı.
İçinde “yirmi beş altın” vardı. Çok sevindi ve işin içyüzünü, bir akrabasına şöyle anlattı:
“Ben iflas etmiştim... Dün gece kederli bir şekilde yattım! Sabah kalktığımda gayriihtiyari evden çıktım.
Yürümeye başladım.
Nereye gidiyordum?
Ben de bilmiyordum.
Sanki zorla çekiliyordum. Nihayet oHristiyanla karşılaştım ve maddi sıkıntıdan kurtuldum.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı