Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Bu ne hâl yâ Ömer?”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-10-21 / Hit: 1334

(Dünden devam)

Ebu Cehil cin fikirliydi.

Bu gelişi beğenmedi. Ve yandaşlarına:

“Görünen o ki Ömer de Müslüman olmuş” dedi.

Doğru anlamıştı.

Moralleri bozuldu.

Müminler yaklaştı.

Ebu Cehil onlara doğru ilerledi ve “Bu ne hâl yâ Ömer?” diye seslendi.

Hazret-i Ömer durdu ve onlara karşı “Lâ ilahe illallah!” diye haykırdı.

Heybetliydi.

Ve celalliydi.

***

Bütün hiddetiyle “Beni bilen biliyor. Bilmeyen de bilsin ki Hattaboğlu Ömer’im. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen, yerinden kıpırdasın!” diye bağırdı.

Müşrikler korktular.

Ve donup kaldılar.

Ardından çil yavrusu gibi dört yana dağıldılar.

***

Efendimiz ve müminlerse bir ağızdan tekbir getirdiler:

Allahü ekber!

Allahü ekber!

Sonra saf tutup Kâbe’de ilk olarak âşikâre namaza durdular.

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hazret-i Ömer’i yanına alıp Kâbe-i şerife girdi.

İçerisi put doluydu.

Onları gösterip:

“Hak gelince bâtıl gider” mealindeki âyet-i kerimeyi okudular.

Evet, hak gelmiş, bâtıl gitmişti. (“Menâkıb-ı çihâr yâr-i güzîn” kitabından alınmıştır.)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı