Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Korkmayın arkadaşlar!”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-10-17 / Hit: 1454

(Dünden devam)

Az zaman geçti.

Ve kapı çalındı.

Bilâl-i Habeşi kapı aralığından bakınca, korktu.

Ve geri çekilip:

“Vaay! Ömer gelmiş” dedi.

Bunu öğrenince diğer sahabileri de korku sardı bir anda.

Bu korku niçindi?

Efendimiz içindi.

O yüzden sahabiler hemen fırlayıp Resulullah’ın etrafında halka oldular.

Zira Ömer, kolay alt edilecek biri değildi.

***

Hazret-i Hamza kalktı.

O sahabilere dönerek:

“Korkmayın arkadaşlar! Gelen bir kişidir. İyi niyetle geldiyse hoş geldi. Eğer şerre geldiyse şu kılıçla başını keserim!” dedi.

Ve kapıya çıktı.

Geleni gördü.

Ve gür sesiyle:

“Yâ Ömer! Biz Abdülmuttalip oğullarıyız. Biiznillah demiri çiğner, havaya püskürtürüz. Bize zafer bulamazsın, hele Resulullah’ın kılına bile dokunamazsın!” diye kükredi.

***

Ömer mahcuptu.

Bir sessizlik oldu.

Efendimiz biliyordu.

Kapıya geldiler.

Onu güler yüzle karşıladılar.

Yine de Eshab-ı Kiram’ın elleri hızla kılıç kabzalarına gitti hemen.

Zira durum kritikti.

Her şey olabilirdi.

Efendimiz eshaba:

“Korkmayınız. Ömer’in yanından ayrılınız!” buyurdu.

(Devamı yarın)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı