Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Otuz iki yaşında şehit edildi

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-02-20 / Hit: 1012

Büyük âlim ve veli Muhammed Sıddık Arvasi, Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin oğludur.

“Otuz iki” yaşında Ermeniler tarafından şehit edildi!
Abdülmecid Efendi der ki:
Benim yazım düzgündü.
Hocamız Abdülhakim Efendi, Muhammed Sıddık'ın hilâfetnamesini bana yazdırdı.
Bunu yazdırdıktan sonra bizimle bir hafta hiç ilgilenmedi.
Muhammed Sıddık Efendi;
“Herhâlde benim bir kabahatim oldu”diye üzülüyordu!
Başını kaldıramıyordu.
“Ne hata yaptım?” diyordu.
Abdülhakim Efendi, bana;
"Muhammed Sıddık'a söyle, yarın atına binsin ve buralardan gitsin”buyurdu.
Kendisine söyledim.
O da yola çıktı...
Ve ayrılıp gitti...
Çevkan Suyunun yanına vardığı sırada Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, ardından gidip onu geri çağırdılar. Koluna girip iki âşık gibi beraber yürüyerek geri geldiler.
Herkes onlara bakıyordu.
Muhammed Sıddık'a hilâfetnamesini verip, onunla halkın gözleri önünde çok fazla ilgilendi.
Çok iltifatlar etti.
Ve uğurlayıp gönderdi...
Ona, önce gösterdiği sert muameleye temasla;
"Her şeyi tamamdı, ancak kalbinde ‘Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin oğluyum’ diye bir nokta vardı, onu da sildik”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı