Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Ey Hatun! Senin sığırın sağdır"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2016-02-02 / Hit: 1094

Evliyanın büyüklerinden Pîr Muhammed Erzincani hazretlerinin köyünde bir kadıncağızın ineği akşam evine dönmedi.
Kadın, ineğini, Şeyh Muhammed hazretlerinin talebelerinden birinin aldığını zannetti.
Onlara su-i zan etti.
Hatta dergâha gitti.
Bazı sözler sarf etti.
Bunun üzerine Pîr Muhammed Erzincani hazretleri, kadına hitaben"Ey Hatun! Senin sığırın sağdır, dağda kalmıştır, hele yarına kadar sabret”buyurdu.
Dediği gibi de oldu.
Tam seher vaktiydi...
Gerçek ortaya çıktı.
Kadıncağız etrafı gözlerken baktı ki karşıki dağdan bir aslan, kendi sığırını önüne katmış getiriyor.
Gözlerine inanamadı.
Aslan, o sığırı, sahibinin yanına kadar getirip geri gitti.
Pîr Muhammed Erzincani hazretleri oraya geldi.
Sığırı görünce;
"Ey hayvan! Nerede kaldın? Bize ve talebelerimize su-i zan edilmesine sebep oldun”diyerek sitem etti.
Sahibi de oradaydı.
O sığır dile geldi ve;
"Sahibim insafsızdır. Sütümü sağdığı zaman buzağıma bir şey bırakmıyor, ben de daha fazla otlamak için geciktim”dedi.
Kadın bunu işitti.
Aklı başından gitti.
Çok pişman oldu.
Ve Şeyh Muhammed hazretlerinden özür dileyince mübarek zat ona"Ey Hatun! Ben sağ oldukça bu olanları kimseye söyleme”diye tenbih etti.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı