Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bir âliminiz varsa, konuşalım"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-12-09 / Hit: 1040

Ebu Hanife hazretlerinin çocukluk yıllarında bir dehri (ateist) türemişti. -Hâşâ- “Allah yoktur” diyor, bu kâinatın kendi kendine var olduğunu iddia ediyordu.

Bir gün de Kûfe'ye gelip;
“Bir âliminiz varsa çağırın da onunla konuşalım” dedi.
Numan bin Sabit'e haber saldılar.
On yaşındaydı o zaman...
Gecikerek geldi biraz.
Dehri, dudak bükerek sordu:
“Sen misin âlim dedikleri?”
“Evet, benim.”
“Peki, neden geciktin?”
“Bir köprüden geçecektim. Geldiğimde köprü yoktu, sel götürmüş. O anda bazı ağaçlar durup dururken devrildi. Sonra kendi kendilerine biçilip, yontulup sandal oldu. O sandala binip geldim.”
Dehri güldü:
“Kendi kendine mi oldu sandal?”
“Evet.”
“Sen neler saçmalıyorsun çocuk. Hiç ağaçlar kendi kendine sandal olabilir mi. Bu söylediğine, deliler bile güler.”
Numan, bu ânı bekliyordu.
“Peki, bir ufacık sandal kendi kendine olamazsa, şu koskoca kâinat kendi kendine nasıl oluyor, söylesene?” dedi
Dehri şaşırdı.
Kıvırdı hemen.
“Peki, diyelim ki Allah var.”
“Elbette var.”
“Peki nerede?”
Numan bir bardak “süt” getirtip sordu:
“Bu sütün içinde yağ var mı?”
“Var tabii.”
“Peki, göster bakalım, nerede?”
Dehrinin verecek cevabı yoktu...
"Şehadeti” getirip Müslüman oldu...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı