Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bu suale cevap bulamadım"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-12-05 / Hit: 999

İmâm-ı âzam hazretleri bir gün evden çıkıp çözdü atını.
Bir yere gidecekti.
Bir ayağını kaldırıp üzengiye koymuştu ki bir genç gelip bir şey sordu kendisinden.
Hazret-i İmam, öteki ayağını diğer üzengiye koyarken;
“Evlâdım! Kur’ân-ı kerimi baştan sona taradım, bu suale cevap bulamadım. Yarın gel, cevabını al” buyurdu.
O genç geldiğinde içtihat yaparak cevapladı sualini.
● ● ●
İmâm-ı âzam hazretleri zamanında Vasıt vilayetinde bir kimse vardı ki “Numan'ın Kölesi” diye tanınmıştı halk içinde.
Bir gün tanıdıkları geldi.
“Bu isim nasıl konuldu?” diye sordular kendisinden.
Şöyle anlattı:
“Annem, beni doğururken vefat etmiş.
Ben, annemin karnında kalmışım.
Bu duruma, cenazeyi yıkarken vâkıf olmuş insanlar.
Annemin karnında hareket edişimden anlamışlar bir bebek olduğunu. Telâş içinde İmâm-ı âzam hazretlerine koşup;
‘Efendim, hâl vaziyet böyledir, ne yapalım?’ diye sormuşlar.
İmam dinlemiş.
Ve buyurmuş ki;
‘Annesinin karnını sol tarafından yarıp çocuğu alın, çocuk oradadır.’
Cerrah da öyle yapmış.
Beni oradan almışlar.
Ve annemi defnetmişler.
İşte böyle; ben, o büyük İmam'ın fetvasıyla hayata gelmişim.”

YORUM YAZ




Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı