Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Ne yaparsam beni takip edin!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-12-03 / Hit: 1169

İmâm-ı âzam Ebu Hanife hazretleri zamanında bir kimse vardı ki Hazret-i İmama haset ediyordu.
Düşmanlık besliyordu.
Bir bahçesi vardı nehir kenarında.
Bir gün bu bahçede ziyafet tertip edip, Hazret-i İmamı, talebesiyle birlikte yemeğe davet etti.
Hazret-i İmam kabul etti bu teklifi.
Ancak talebesine;
“Ben yemek yemezsem siz de yemeyin. Ne yaparsam beni takip edin” buyurdu.
Ve geldiler davet yerine.
Adam güler yüzle karşıladı.
Ancak Hazret-i İmam;
“Önce ellerimizi yıkayalım!” buyurup akar suya doğru yürüdü...
Talebeler de arkasından.
Gençler tahmin etmişlerdi ters bir şeylerin olacağını.
Ve içlerinden;
“Bakalım bu işte ne hikmet var?” diyorlardı.
Velhasıl ellerini yıkayıp da geri döndüklerinde kıvranan bir kediyi gördüler hemen sofranın yanında.
Meğer zehirliymiş yemek.
Yemeden geri döndüler.
● ● ●
Bir gün de bu büyük İmâm’a;
“Bir mümin için en kötü hâl nedir efendim?” diye sordular.
İmâm cevaben;
“Yanına rahat gidilememesidir” buyurdu.
Ve şöyle açıkladı:
“Yani bir kişi, bir arkadaşının yanına korkarak, çekinerek gidiyorsa bu hâl, o kimse için çok tehlikelidir. Zira böyle olanların ‘son nefesi’nden korkulur!”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı