Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Seâdet-i Ebediyye kitabı varken..."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-11-17 / Hit: 1239

Ahmed Mekkî Efendi “rahmetullahi aleyh” hiç abdestsiz durmazdı.
Yaz aylarında müftülük sıcak olurdu.
Zîrâ ikindide güneş alırdı.
Klima da yoktu o zamanlar.
İşte bu yüzden olacak, bâzen oturduğu yerde uyukladığı olurdu.
Hani üç beş dakîka kadar.
Ama uyanır uyanmaz, doğruca şadırvana gider, abdestini tâzelerdi.
Bu hâl, dikkatimi çekerdi benim.
Hayranlık duyardım...
? ? ?
Bir gün bize gelmişti.
O zaman bekârdım.
Beş altı kişi aynı evde kalıyorduk. Masanın üstünde Türkçe “Kimyâ-yı Seâdet” kitabını görüp;
“Bunu kim okuyor?” diye sordu.
Filan arkadaş dedik.
“Seâdet-i Ebediyye kitabı varken bu okunur mu?” buyurdu.
Biz şaşırdık.
Anlayamadık.
Ve kendilerine “İmâm-ı Gazâlî hazretleri büyük âlim değil mi?” dedik.
Mekkî Efendi;
“Elbette büyük âlim. Hattâ bizim anlayamayacağımız kadar büyük âlim. Ama İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin bu kitâbı, bin sene evvelki insanların hâline göre yazılmış” dedi.
Biz durumu anladık.
O, sözüne devamla;
“Hâlbuki “Tam İlmihâl” kitabı, bu zamanın şartlarına göre, yâni şimdiki insanların ihtiyaçları göz önünde tutularak yazılmıştır. Ben bu kitabı uzun uzun inceledim ve ilk sayfasına bir “takrîz” yazdım. Bir Müslümana lâzım olan bütün bilgiler var onda. Bu kitap varken başka kitap okunmaz” buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı