Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Benim telkînimi de sen ver"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-11-09 / Hit: 1075

Ahmet Mekkî Efendi hazretleri çok mütevâzı idi. Bizim gibileri adam yerin koyar, evimize gelir, bizimle yemek yerdi.

Bir gün yine geldi bize.

Yâni gariphânemize.

Babası Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin vefâtını şöyle anlattı:

Babamın son günleriydi. Yeğeni Fâruk Işık Bey’in evinde, yer yatağı sermiştik. Misâfirler, kenardaki sandalyelerde otururdu. Ama Hilmi Bey gelince, onu yatağının üstüne çekip oturtur ve kendisine “Senin yerin hep burası” derdi.

Dikkat ederdim.

Elini sıktırırdı Ona.

Az gevşetse, yine “sık” derdi. Öyle zannediyorum ki o günlerde babam, kalbinde ne varsa, hepsini onun kalbine akıttı.

Vefât edince, o evden dâmâdı İbrâhîm Bey’in Keçiören’deki evine götürüp bahçede gaslettik ve Bağlum’a götürdük.

Namâz kılındı.

Sonra kabre koydular. Oranın imâmı bana “Haydi in de, babanın başındaki sargıyı aç, sünnettir” dedi.

Ben devamlı ağlıyordum.

“Ben inemem, Hilmi insin” dedim. Sağolsun kabre o indi.

Sonra toprakla örtüldü.

İmâm, bu defa bana “Gel, babanın başında telkîn ver” dedi.

Ben yine imama;

“Babam Hilmi’yi çok severdi, sesini iyi tanır, hoşuna gider, telkîni o versin” dedim.

Telkini de o verdi.

Şimdi de kendisine;

“Ölürsem, benim telkinimi de sen verirsin” diye vasiyyet ettim. O da kabul etti, siz de şâhit olun.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı