Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Hakkımızı helâl etmeyiz!”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-10-21 / Hit: 1064

Ben üniversitede okurken, ayrıca bir işte çalışıp da para kazanmama, annem babam râzı olmayıp; “O işten ayrıl, biz sana her ay para göndeririz!” dediler.
Ben onlara;
“Çok mübârek ve âlim bir zâtın yanında çalışıyorum” dediysem de;
“Hayır, ayrılacaksın, yoksa hakkımızı helâl etmeyiz” dediler.
Bunu, Müftü Efendi’ye arz ettim.
“Benim rızâm yok!” buyurdu.
Zor durumda kalmıştım.
O zamanki câhilliğime göre ayrılmaya karar verip bir ay işe gitmedim.
Bir akşam, abimlere gitmiştim.
Otururken kapı çalındı.
Açtığımızda Ahmed Mekkî Efendi’yi gördüm kapıda.
Eyvaah!.. Ne yapacağımı, nereye saklanacağımı bilemedim.
Âdeta yakalanmıştım.
Ama o, hiçbir şey olmamış gibi davrandı bana.
Eskisi gibi hâlimi hatırımı sordu.
Ve bana bir “zarf” uzatıp;
“Bu ayki maaşın!” buyurdu.
Ertesi gün babamdan bir telgraf gelmiş müftülüğe.
“Oğlum Abdüllatîf işten ayrılmasın” diye yazıyormuş.
Utana sıkıla müftülüğe gittiğimde büyük bir sevinçle karşıladı beni.
Muhabbetle sarılıp;
“Hoş geldin!” dedi.
Öyle çok sevindi ki, o anda müftülükte bulunan on kişiye dönüp;
“Hepinizi, Abdüllatîf’in şerefine bugün öğle yemeğine dâvet ediyorum” buyurdu.
Ve mükellef bir ziyâfet çekti bize.
Nûr içinde yatsın...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı