Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Başka kitaba lüzum yoktur!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-10-12 / Hit: 1058

Ahmed Mekkî Efendi hazretleri “rahmetullahi aleyh”, büyük âlim ve velî bir zattı.
Kadıköy müftüsüydü.
Bir gün müftülüğe bir zât geldi.
50'li yaşlardaydı.
Gâyet vakur ve heybetli bir kişiydi.
Seyyitlere benzettim.
Müftü Efendi'ye çok saygılı davranması dikkatimi çekti.
Bir miktar sohbet ettiler.
Sonra asıl geliş sebebini arz edip;
“Efendim, dînî konularda bir kitap hazırladım, şu anda baskıya hazır. Matbaaya vermeden önce tasvîbinizi ve duânızı almak istemiştim” dedi.
Ben işimi bırakıp dikkat kesildim.
Ne cevap verecekti acaba?
Merak etmiştim.
Müftü Efendi;
“Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye kitâbı varken başka kitâba lüzum yok. Çünkü ben o kitâbı inceledim. Bir Müslümana lâzım alan her şey var onun içinde” buyurdu.
Sonra ekledi:
“Yırt at o yazdıklarını!”
O heybetli zât;
“Peki efendim, nasıl emrederseniz” dedi.
Az daha sohbet ettiler.
Sonra o zât izin aldı.
Müftü Efendinin elini öptü.
Ve ayrıldı.
O günü hiç unutamıyorum.
Bana çok tesîr etmişti.
Ancak o zâtı merak etmiştim.
Sordum Müftü Efendiye;
“O şahıs kimdi efendim?”
Buyurdu ki:
“Senatör Fâruk Işık Bey’di."

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı