Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İstersen beraber gidelim"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-10-03 / Hit: 1227

Ahmed Kuddusi hazretleri uzun yıllar Mescid-i nebevide hizmet etti.
Efendimiz ona;
“Bor'a dön!” buyurdular.
“Başüstüne” deyip döndü Bor'a.
Ama din düşmanları azgındı o ara.
Bu yüzden kapandı evine.
On üç sene hiç çıkmadı...
? ? ?
Bir cuma günü dostlarından biri geldi.
Oturup sohbet ettiler.
Az sonra cuma vakti yaklaştı.
Misafir izin istedi:
“Ben kalkayım efendim.”
“Niçin kalkıyorsun?”
“Cuma vakti geldi hocam. Ancak yetişiriz.”
“Az beklersen beraber gideriz.”
“Yok yok, ben çıkayım” dedi.
Büyük zat ısrar etmedi.
“Pekâlâ, bekleseydin beraber giderdik. Ama cumadan sonra yine beklerim” buyurdu.
“Peki hocam, gelirim” dedi.
Cumayı kılıp yine geldi.
Gördü ki ortada bir sofra var.
Üzerinde çeşitli meyveler.
Özellikle ağacından yeni kopmuş “taze hurma”lar.
Merak edip arz etti ki:
“Efendim, bu hurma bizim buralarda yetişmiyor.”
“Evet yetişmiyor.”
“Hocam merakımı bağışlayın, öyleyse nereden geldi bunlar, hem de yeni kopmuş dalından.”
“Beytullah'tan getirdim.”
“Beytullah’tan mı?”
“Evet, söz dinleyip gelseydin sen de cumayı Beytullah'ta kılardın.”
Pişman olmuştu, ama ne fayda!..

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı