Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Senin aradığın, işte o zattır"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-09-07 / Hit: 1293

Akşemseddin hazretleri, ilim öğrenmeye genç yaşta başlar.
Zeki ve kabiliyetlidir.
Onun için çabuk ilerler.
Ve akranlarını geçer.
Osmancık'ta yerleşir.
İnsanların kalbini aydınlatır.
“Fen ve tıp” üzerinde de derin bilgisi vardır.
Zâhiri ilimleri bitirince “bâtıni” ilimlerde yükselmek ister.
Ancak bu, rehbersiz olmaz.
Bunun için bir “rehber” arar.
Bunu, güvendiklerine sorar.
Ona, Hacı Bayram-ı Veli hazretlerini işaret ederek “Senin aradığın, işte o zattır” derler.
O da hemen;
“Pekâlâ” der.
Ve düşer yollara.
O büyük veli Ankara’dadır.
O da Ankara’ya varır.
Hacı Bayram-ı Veli hazretlerini bulur.
Kendisiyle görüşür.
Ancak aradığını onda bulamaz.
Zira görünüşe bakıp aldanmıştır.
Başka "rehber" bulmak için oradan da ayrılır.
Ve Halep’e varır.
Zira Halep’te “bir velî zâtın” olduğunu söylemişlerdir kendisine.
O gece “bir rüya” görür.
Şöyle ki;
Boynuna, nurdan “bir zincir" geçirilmiş, zorla Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin yanına çekilmektedir.
Zincirin ucu da “bu velinin” elindedir.
Çekile çekile bu velinin kapısının eşiğine kadar gelir.
O anda uyanır. (Devamı yarın)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı