Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"O düşünceyi bırak!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-08-11 / Hit: 1255

Hazret-i Mevlâna'nın ilim sahibi bir talebesi vardı.
Bir gün onu çağırıp;
“Sen bir kitap yaz!” dedi.
Talebe;
“Başüstüne hocam” dedi
Ve kısa zamanda bitirip takdim etti.
Hazret-i Mevlâna, kitaba göz gezdirdi.
Ve çok beğenip;
“Aferin, güzel olmuş” buyurdu.
Ve “hırkasını” çıkarıp hediye etti ona.
Lâkin o, az gördü bunu.
Fazlasını bekliyordu.
Kendi kendine "Gece gündüz çalıştım, göz nuru döktüm. Mükâfat olarak bir hırka az değil mi?" diye düşündü...
Mevlâna buna vâkıf oldu.
Zira kalbini okuyordu.
Kendisine şefkatle bakıp;
“O düşünceyi bırak!” buyurdu.
Kitap yazan talebe de Mevlâna'dan bunu dinleyince öyle düşündüğüne pişman oldu.
Aradan yıllar geçti...
Hazret-i Mevlâna dünyadan göçtü.
Ve bir “kuraklık” oldu ki; aylarca “damla” düşmedi gökten.
Yağmur duasına çıktılar.
Hiçbir şey fark etmedi.
Sonunda buna gelip Hazret-i Mevlâna'nın “hırkasını” istediler.
“Hayhay” dedi.
Ve getirip verdi.
Bir âlim, onu giyip başladı duaya.
Henüz duası bitmemişti ki başladı yağmur. Hem de şakır şakır.
Günlerce, gecelerce yağdı.
İnsanlar rahatladı...
Teşekkür için herkes “bir hediye” getirdi ona. Öyle ki; dünyalığa boğuldu.
Hatta o yerin "en zengini" oldu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı