Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Benden bizim Saka'yı istediler"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-08-04 / Hit: 1110

Mevlâna hazretleri bir gün dergâhında sohbet etmektedir ki içeri “üç kişi” girer.
Üçü de yeşil cübbe giymiş, nurani kimselerdir.
Hazret-i Mevlâna'nın karşısında edeple otururlar.
Alçak sesle bir şey sorarlar.
Hazret-i Mevlâna;
“Uygundur” der.
Bu cevabı alırlar.
Veda edip ayrılırlar.
Oğlu Sultan Veled, merakla sorar:
“O gidenler kimlerdi babacığım?”
Buyurur ki:
“Onlar ‘rical-i gaybden’di evlâdım... Halk arasında bunlara ‘kırklar’ denir.”
“Size ne sordular?”
“Kırklardan biri vefat etmiş, benden, bizim Saka’yı istediler. Ben de ‘uygundur’ dedim” buyurur.
? ? ?
Bu zat bir sohbetinde;
“İyi Müslüman; önce dinini öğrenir, doğru anlar, öğrendiğiyle amel eder, bunları başkalarına da öğretmeye çalışır ve kimseyi incitmez” buyurdu.
Dinleyenler;
“Hiç namaz ve oruçtan bahsetmediniz” dediler.
Cevabında;
“Namaz ve oruç; kulluk vazifemizdir, elbette yapacağız. Ama şunu bilin ki; Müslümanlık; sadece namaz ve oruçtan ibaret değildir. Bunları yaptıktan sonra mühim olan, kimseyi incitmemektir” buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı