Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"O, Allah’ın sevgili kuludur"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-07-29 / Hit: 1453

Mevlâna hazretleri zamanında “bir âlim” vardır ki bu büyük velinin kıymetini bilmez.
Onu sevmez.
Bir gün âlimler bir evde toplanırlar.
Aralarında “bu âlim” de vardır.
Ve bunu fırsat bilir.
"Mevlâna" aleyhinde sözler söyler.
Hatta ileri gidip;
“O geldiğinde her ne derse ben tersini söyleyeceğim” der.
Âlimler şaşırırlar!
Bu sözü beğenmezler.
Sadreddin-i Konevi;
“O, Allah’ın sevgili kuludur. Böyle yapmakla eline ne geçecek? Eden, kendine eder” diyerek ikaz eder.
Ama adam inatçıdır.
Bu söze kulak asmaz.
“Dediğimi yapacağım” der.
O esnada kapı açılır.
Hazret-i Mevlâna girer içeri.
Herkes, meraklı gözlerle ona dönerler. Öyle ya, Hazret-i Mevlâna ne söyleyecek, o âlim nasıl ters cevap verecektir?
Hazret-i Mevlâna, o âlime dönüp;
“Lâ ilâhe illallah. Muhammedün Resulullah! Haydi cesaretin varsa tersini söyle!” der.
Adam hayrette kalır!
Ne diyeceğini şaşırır!
Tersini söylese küfre girecektir.
Mahçup olur, utanır!
İşte o zaman Mevlâna’yı iyi tanır.
Yapacağı tek şey vardır...
Elini öpüp affını diler.
Dahası, hizmetine girer.
Ve Onun himmetiyle tasavvuf yolunda hızla ilerler...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı