Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

''Bunun parasıyla fakirleri doyur!''

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-07-18 / Hit: 1274

Ebüssuud Efendi, Osmanlının büyük âlimlerindendir. "Müftiyüssekaleyn" denir kendisine.
Bir gün başında çok kıymetli “bir sarık” varken yanına biri gelir.
Sarık dikkatini çekmiştir.
Kendi kendine "Çok pahalı bir şey. Şunu satsa, parasıyla çok fakirin karnını doyurur" der.
Ancak bu, Ebüssuud Efendi’dir.
Anlar böyle düşündüğünü.
Derhâl çıkarır sarığı.
Ve o kimseye uzatıp;
“Bunu sat da gel” buyurur.
Adam sarığı alırken;
“Niçin satayım?” diye de sorar.
O da cevaben;
“Bunun parasıyla çok fakirin karnı doyar” buyurur.
Adam kalkıp pazara gider.
Birine satıp geri döner.
Ancak içeri girince çok şaşırır!
Zira sattığı sarığı Ebüsuud Efendi’nin başında görür.
Bir mânâ veremez.
“Efendim, ben bu sarığı satmıştım, şimdi sizde ne arar?” der.
O da ona bir adres verip;
“Bu kimseye git sor” buyurur.
Adam o adrese gider.
Onu görünce hayret eder!
Çünkü bu kimse, az önce sarığı sattığı adamdır.
Ona sorunca şöyle anlatır:
“Denizde fırtınaya tutuldum. Tam boğulmak üzereyken ‘Eğer kurtulursam Ebüssuud Efendi'ye çok kıymetli bir sarık alıp hediye götüreceğim’ diye adakta bulundum. Bugün senin elinde o sarığı görünce ‘İşte Ebüssuud Efendi’ye lâyık bir sarık’ dedim ve satın alıp ona hediye götürdüm.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı