Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bizim, dünyalıkla işimiz olmaz"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-07-13 / Hit: 1469

Edirne vâlisi bir memuruna iki kese altınverir bir gün. "Birini Enis Dede'ye götür!"der, "Öbürünü Hasan Sezai Efendi'ye."
Memur, altınları alır.
Ve Enis Dede’ye varır.
Altınları takdim edip ‘Bunu vâlimiz gönderdi efendim’ der.
Ama o kabul etmeyip;
"Bizim, dünyalıkla işimiz yoktur. Bunları fakirlere versin"buyurur.
Memur ‘peki’ der, ayrılır.
Hasan Sezai’ye varır.
O sırada, dergâhın alacaklı esnafı toplanmış, alacaklarını istemeye gelmişlerdir.
Hasan Sezai hazretleri;
"Az bekleyin, para yolda"buyurur.
O anda kapısı çalınır dergâhın.
Hasan Sezai kapıyı açıp;
"Evlât! Çabuk ver şu altınları da borcumuzu ödeyelim"buyurur.
Vâli bunu da haber alır.
Ve Enis Dede’ye varır.
‘Efendim, gönderdiğim altınları almamışsınız, ama Hasan Sezai almış. Acaba sebep nedir?’ diye sorar.
O da cevaben;
"Allah adamlarının hâlleri değişiktir vâli bey. O, bir bahr-i ummandır ki az necasetle kirlenmez"buyurur.
Vâli, oradan ayrılır.
Hasan Sezai’ye varır.
‘Efendi hazretleri! Gönderdiğim altınları almışsınız, ama Enis Dede almamış, hikmeti nedir?’ diye sorar.
O da cevaben;
"O, bir zümrüd-ü ankadır ki yükseklerde uçar. Para, leştir ona göre, tenezzül etmez"buyurur.
Vâli bu cevabı da duyar.
Onlara sevgisi kat kat artar.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı