Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İman ettiğinde yaşı altmış idi

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-06-11 / Hit: 1167

Hassan bin Sabit (radıyallahü anh), Müslüman olmadan önce de meşhur şâirlerden olup Gassani hükümdarları sarayına mensuptu.
Resulullah Efendimizin geleceğini Yahudi âlimlerinden işitmişti.
Şöyle ki;
Bir Yahudi âlimi vardı.
O, bir gün Medine'ye geldi.
Ve yüksek bir yere çıkıp;
"Ey Yahudiler!" diye seslendi.
Cümle Yahudiler toplandılar.
Ve "Ne var, ne diyorsun?" dediler.
O, yine yüksek sesle;
"Bu gece âhir zaman Peygamberi Ahmed'in yıldızı doğdu" diye bağırdı.
? ? ?
Resul aleyhisselâm, peygamberliğini açıklayıp dine davete başlayınca Hazrec kabilesi de İslâmiyet’le şereflendi...
Müslüman olanların arasında Hassan bin Sabit de vardı.
Ve yaşı altmış idi.
Hassan bin Sabit Müslüman olduktan sonra Efendimizin yanından ayrılmadı.
Onu metheden çok şiir söyledi.
Bedir’e katılmadı.
Medine'de kaldı.
Sevgili Peygamberimiz ona, yaşlı ve bedenen zayıf olduğundan Medine'de vazife vermişlerdi.
Savaşa katılamadı.
Ama boş da durmadı.
Müslümanları cihada teşvik eden şiirler yazdı. Müşrik şâirlerin Müslümanlara karşı yazdığı şiirlere cevap verip onları hicvetti. Bu şiirleri pek tesirli olmuştur.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı