Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Niçin çok bardak koydun?"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-05-18 / Hit: 1219

Büyük İslâm âlimi Abdülhakim Arvasi hazretlerinin çok sevdiklerinden Şakir Efendi şöyle anlatıyor.
“Bir sabah, Efendi’yle sabah namazı kıldık.
Beni imam yapmışlardı. Biz namaz kılarken zevcem çay yapmış.
Ve bardakları hazırlamış.
Namaz bitince sofaya geçtik.
Baktım, tepsi bir sürü bardakla dolu.
Koşup sordum hanıma;
‘Ne bu bardaklar?’
‘Ne olmuş ki?’
‘Biz iki kişiyiz, sense bir sürü bardak koymuşsun tepsiye.’
‘Nasıl iki kişisiniz?’
‘Basbayağı, Efendi’yle ben.’
‘Ama siz namaz kılarken baktım. Onlarca cemaat vardı arkanızda’ dedi.
Velhasıl ikimiz de bir şey anlamamıştık!..”
? ? ?
Abdülhakim Efendi hazretleri, Bayezid Câmii’nde vaaz ediyordu bir gün.
Hac mevsimiydi.
Bir ara “Şu anda yüz binlerce Müslüman kutsal topraklarda. Siz de orada olmak ister miydiniz?” diye sordu.
Cemaat, sevinçle;
"Tabii isterdik" der gibi ona baktılar.
O zaman;
“Yumun gözlerinizi!” buyurdu.
Yumunca o yerlerde buldular kendilerini.
Kimi sa'y yapıyordu, kimi tavaf.
Kimi vakfeye durmuştu.
Kimi de şeytan taşlıyordu.
Bir ara “Açın gözlerinizi!” diye bir ses duydular. Açtıklarında yine Bayezid Câmii’nde buldular kendilerini.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı