Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Köpeğe niçin acımadın?”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2013-09-18 / Hit: 1633

Bugün, Balıkesir’in Sındırgı kazasının Işıklar köyünde yatan bir velîden bahsedeceğiz.

Hasan Dede’den.

Çok merhametliydi.

Olacak bu ya, o devirde bir köpek cüzzam hastalığına yakalandı. Vücudu yara bere içinde olduğundan iğrenç bir görünüm arz ediyordu...

Gören, kaçıyordu yanından. Kovula kovula gelip Hasan Dede’nin kapısının eşiğine yatıverdi.

Mübarek gördü.

Acıdı hayvana. Köyün dışında bir kulübe yapıp tedaviye başladı.

Yarasını temizledi.

Merhem sürdü.

Karnını doyurdu.

Kırk gün sonra iyileşti hayvancağız.

Köy halkı sevindi. Ve bu zata gelip:

“Efendim, bir köpeğe bu kadar ilgi ve ihtimam göstermenizin hikmeti nedir?” diye sordular.

Büyük veli:

“Niçin ilgilenmeyeyim? Bu da Allah’ın bir mahluku. O da can taşıyor. İslamiyet, Allahü teâlânın emirlerine kıymet vermek, Onun mahluklarına şefkatli davranmaktır” diye cevap verdi.

Sözüne devamla:

“Kıyamet günü Cenab-ı Hak bana ‘Bu köpeğe niçin acımadın. Onu o hâlde gördün de, o hastalıktan niçin kurtarmadın. Aynı hastalığa sen de yakalanabilirdin” diye soracağından korktum. Onun için ilgilendim” buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı