Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Dua et, zengin olayım!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2015-04-02 / Hit: 1369

Asr-ı saadette Sa'lebe diye biri vardır.
Bu bir gün Resulullah’a gider ve “Yâ Resulallah! Dua et zengin olayım” der.
Efendimiz ikaz eder:
“Hayırlısını iste!”
Sa'lebe “Hayır, dua et zengin olayım. Bıktım bu fakirlikten” der.
Eyvâh!.. Resulullah’a “hayır” demek “küfür”dür.
Efendimiz ikinci defa ikaz eder:
“Hayırlısını iste!”
O yine diretir:
“Dua et, zengin olayım.”
Efendimiz yine merhamet eder ve son kere ikaz edip “Bak, ben peygamberim. Dua edersem kabul olur. Ama ola ki sen sıkıntıya girersin. Hayırlısını iste” buyururlar.
Ama o, söz dinlemez.
“Dua et, zengin olayım” der.
Resulullah dua buyurur, zengin olur.
Malları katlanarak artar.
Öyle ki sürülerini almaz olur ağıllar.
Şehir dışında bir çiftlik açar.
Artık namazlara da gelmez olur.
Ve o sene “zekât” farz olur.
Resulullah’ın emriyle zekât memuru gider ve Sa'lebe’den zekât ister.
Ancak o “düşüneyim” der.
Memur gider, dolaşır, tekrar gelir. Ama Sa'lebe’nin niyeti bozuktur. “Ne zekâtı!.. Siz düpedüz haraç istiyorsunuz, ben bu malı sizin için mi kazandım?” der.
Ve bu sözle yıkar ahiretini.
Sonsuz ateşe atar kendini.
Memur döner, durumu arz eder. Efendimiz “Sa'lebe’ye yazıklar olsun!” buyururlar.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı